Här finns äldre artiklar som inte har egentlig aktualitet längre men som ändå kan ha ett värde som dokumentation.

2016-07-20

Veteranträff i Borås 7 sept 2016
Veteranträff i Borås 7 sept Läs mer


2016-03-09

Riksdagens Veteranförenings årsmöte 11 maj 2016
  Välkommen till Veteranföreningens årsmöte 2016  Den 11 maj hälsas du välkommen att besöka riksdagen. Veteranföreningen kommer att hålla sitt årsmöte och alla... Läs mer


2016-01-19

Vårprogram 2016 Riksdagens Pensionärsklubb
  Vårprogram 2016  Styrelsen för Riksdagens Pensionärsklubb har nu tagit fram ett spännande vårprogram 2016 för RPKs medlemmar.   Riksdagens Veteranförenings medlemmar erbjuds att... Läs mer


2015-11-16

Finlands riksdagsveteraner 25 år
  Rapport från de finska riksdagsveteranernas 25-års jubileum den 3 november 2015. De finska riksdagsveteranerna firade sitt 25-årsjubileum i Lilla Parlamentets auditorium. En vacker och mycket funktionell lokal,... Läs mer


2015-09-04

Rapport från Oslo av Agne Hansson (C)
Rapport från besöket hos Föreningen av tidigare stortingsrepresentanter i Oslo den 19 maj. Jag representerade vår veteranförening vid föreningen för tidigare stortingsrepresentanter i Oslo. Mötet... Läs mer


2015-05-10

Litteraturlistan räddad
  Förre vice talmannen Bertil Fiskesjö (C) tog för många år sedan initiativ till och har ansvarat för en årligen reviderad förteckning över böcker av och/eller om... Läs mer


2015-05-10

Veterandagen 2015
Veterandagen med årsmöte för Riksdagens Veteranförening firades den 6 maj 2015. Cirka 270 veteraner hade anmält sig, och det blev en omväxlande dag med många kramar över partigränserna och... Läs mer


2015-04-28

Rune Rydén vice ordförande i FP-AP
Rune Rydén (M) vice ordförande i  FP-AP Läs mer


2015-03-21

Rapport från årsmötet 2014
Inbjudan till riksdagsveteranernas årliga evenemang såg lite annorlunda ut i år. Rubriken var: Välkommen till 2014 års Återvändardag. Undertecknare är både talman Per Westerberg och... Läs mer


2015-03-03

Veterandagen 6 maj 2015
  Den 6 maj hälsas Riksdagens Veteranförenings medlemmar välkomna att besöka riksdagen. Under dagen kommer Veteranföreningen att hålla sitt årsmöte. Talman Urban Ahlin kommer att... Läs mer


2015-01-15

Höstprogram 2015 för Riksdagens Pensionärsklubb
        Styrelsen för Riksdagens Pensionärsklubb har nu tagit fram ett spännande höstprogram 2015 för RPKs medlemmar..Riksdagens Veteranförenings medlemmar med f.d.... Läs mer


2013-08-26

Veteranföreningens återvändardag 2013
    Riksdagens Veteranförening hade återvändardag med årsmöte onsdagen den 10 april 2013. Närmare 250 medlemmar fanns på deltagarförteckningen. Där fanns också... Läs mer


2012-07-17

Europaveteraner på Cypern
Rapport från ett intressant möte med europeiska veteraner i Nicosia på Cypern i mars 2012.   Den 21 mars startade Mona S:t Cyr och undertecknad resan till Cyperns huvudstad, där vi träffade veteraner i den... Läs mer


2012-05-15

Bildrapport från årsmötet 9 maj 2012
Ny ordförande Riksdagens Veteranförenings ordförande sedan åtta år Mona Saint Cyr (M) hade avböjt återval. Till ny ordförande valdes Kjell Nordström (S). Andakt Enligt traditionen... Läs mer


2011-11-14

Memoarer och biografier av och om svenska politiker
- sammanställd av Bertil Fiskesjö november 2012 Obs! Tillägg i slutet av artikeln   Ulf Adelsohn, Partiledare: Dagbok 1981-1986  (1988) Per Ahlmark: Gör inga dumheter medan jag är död... Läs mer


2011-10-28

Kerstin Heinemanns rapport från FP-AP:s möte
FP-AP:s möte startade på kvällen den 6 oktober med en mottagning arrangerad sv staden Strasbourg. Det blev ett bra tillfälle att lära känna de övriga deltagarna.   Mötet ägde sedan rum... Läs mer


2011-10-26

Finska Veteranföreningens årsmöte 2011
Rapport från mitt besök vid den finska veteranföreningens årsmöte i Villmanstrand 2011-06-08. Efter två timmars tågresa och en utsökt lunch började förhandlingarna.  Ett 60-tal... Läs mer


2011-09-21

Ålandsresan
1998 ägde Veteranföreningens första studieresa rum – den gången till Åland. I september i år gjorde vi ett nytt lyckat besök i två programfyllda dagar. Med var både veteraner... Läs mer


2011-09-11

Bilder från årsmötet 4 maj 2011
Riksdagskören sjöng i Riksdagens Kristna Grupps andakt. Ledare:Ulrika Carlsson. Roland Utbult - etablerad sångare och nybliven riksdagsledamot - medverkade med solosång. Det är tradition att kristna gruppen... Läs mer


2011-08-25

Västmanlandsdagen 24 augusti 2011
      Vårt andra försök med en regional träff för Veteranföreningens medlemmar blev Västmanlandsdagen den 24 augusti2011, som utgick från... Läs mer


2011-04-06

Styrelsens årsberättelse 2010
    Riksdagens Veteranförening   ÅRSBERÄTTELSE 2010   Styrelsen för Riksdagens Veteranförening får härmed avge sin berättelse över verksamheten för året... Läs mer


2011-03-24

Danska Folketingets Veteranförening 25 år
    Forhenvaerende Folketingsmedlemmers Forening valde i mars ny ordförande, Christian Mejdahl, efter Tove Lindbo-Larsen. Det skedde vid föreningens 25-årsjubileum på Christiansborg i... Läs mer


2010-11-30

Ordförandens höstbrev 2010
  ÅRSMÖTE 2010 225 veteraner infann sig till årsmötet 2010 i Riksdagens Andrakammarsal. Förmiddagen hade sedvanligt ägnats åt kamratlig samvaro på partikanslierna samt deltagande i kristna... Läs mer


2010-10-17

ANMÄL ADRESSÄNDRING !
Vi får tillbaka en del postförsändelser p g a  att adressändring inte anmälts. Om vi ska kunna hålla kommunikationen öppen, måste  våra medlemmar komma ihåg också oss... Läs mer


2010-10-04

Rapport från resa till Ukraina
Årets studieresa gällde Kiev, ett intressant och spännande resmål.  26 veteraner deltog i resan, som ägde rum mellan 25/9 och 1/10 2010. Vi anlände till Kiev på söndagseftermiddagen med en... Läs mer


2010-06-15

Migration i Europa
Omkring 60 personer kom till Kiev, där de ukrainska veteranerna under ledning av Mikola Bairak stod för värdskapet, då Europas organisationer för f d parlamentariker diskuterade migration och... Läs mer


2010-06-15

Medlemskap i Europa
Vid FP-APs (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe or the European Union) genralförsamlings årsmöte i Paris i februari upptogs Riksdagens... Läs mer


2010-06-13

Ålands självstyrelsedag
Den 9 juni firades minnet av Ålands självstyrelses tillkomst med fanor, musik, tal och stipendieutdelning dels i anslutning till föregångsmannen Julius Sundbloms staty i Mariehamn, dels inne i lagtinget, som ... Läs mer


2010-06-06

Veteraner på VOLVO-museet - med bilder
Stort intresse för VOLVO-museet - få deltog... Ett veteranbesök på Volvo-muséet var föreningens första test på ett regionalt studiebesök som alternativ till våra utrikes resor. ... Läs mer


2010-05-30

Rapport från årsmötet den 5 maj 2010
Riksdagens Veteranförenings årsmötesprogram följde traditionen med besök på respektive riksdagskanslier, föreläsning, årsmöte och buffé. Till traditionen hör också att... Läs mer


2010-04-11

Styrelsens årsberättelse för 2009
ÅRSBERÄTTELSE 2009   Styrelsen för Riksdagens Veteranförening får härmed avge sin berättelse över  verksamheten för året 2009.   Vid val, förrättade på... Läs mer


2009-12-03

RIFO - även för veteraner
Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, Rifo, är ett forum för kontakt och dialog mellan riksdagsledamöter och forskare. En viktig uppgift för Rifo är att på ett tidigt stadium identifiera... Läs mer


2009-11-26

Ordförandens höstbrev 2009
Vårt 22 årsmöte kolliderade med märkesåret 1809 och 200-årsjubiléet av 1809 års författningsverk, som högtidlighölls med olika seminarier av KU och JO. Vi hade därför... Läs mer


2009-10-03

Bildserie från islandsresan (Claes Roxbergh)
85 bilder av mycket hög kvalitet från Veteranföreningens islandsresa.

På nedanstående webbadress finns Claes Roxberghs bildserie. Den som klickar på adressen kommer till Claes Roxberghs bildspel och kan välja att se hela bildspelet eller granska enstaka bilder. För att komma tillbaka till veteranföreningens hemsida klickar man på "tillbakapilen" längst upp till vänster på skärmen.

www.roxbergh.se/island


2009-10-03

Dagbok från islandresan (Lennart Fremling)
  Lennart... Läs mer


2009-05-09

Rapport från årsmötet 2009
211 medlemmar var anmälda till Riksdagens Veteranförenings årsmöte den 6 maj 2009. Vi fyllde helt Förstakammarsalen – även stolarna utmed väggarna och några på... Läs mer


2009-04-16

European Association of Former Members of Parliament
MEDLEMSKAP  FP-AP - European Association of Former Members of Parliament   Vid Veteranföreningens årsmöte 2009 beslutades om medlemskap i den europeiska organisationen för forna... Läs mer


2009-04-16

Styrelsens årsberättelse för 2008
ÅRSBERÄTTELSE 2008   Styrelsen för Riksdagens Veteranförening avger härmed sin berättelse över verksamheten för året 2008. Vid val, förrättade på årsmötet... Läs mer


2009-03-05

Medlemmars e-postadresser
Veteranföreningens styrelse har beslutat att inte göra några utskick via e-post eftersom det är svårt att hålla dessa register aktuella. Alldeles för många e-postadresser var felaktiga eller... Läs mer


2009-02-05

Förmåner vid medlemskap
En förutsättning för reseersättning vid Riksdagens Veteranförenings årsmöte är att medlemsavgift för året är betald.   Före detta... Läs mer


2009-02-03

Intervjuer med riksdagsveteraner
Artikeln om intervjuer med f.d. riksdagsledamöter har ställts till vårt förfogande av f överbibliotekarien Margareta Brundin. Läs mer


2009-01-19

Plenisalen i ny skepnad
  På Riksdagens hemsida www.riksdagen.se finns ett utmärkt ”virtuellt riksdagsbesök” där man på skiss över Riksdagens hus kan klicka på platser eller föremål som man vill... Läs mer


2009-01-12

Ny entré till Ledamotshuset
 För entrén vid Mynttorget har bevakningspersonalens plats flyttats från våning 3 i Ledamotshuset till en nyöppnad entré i husets Nordöstra hörn.   När entrén... Läs mer


2009-01-12

Huvudentrén
Nya entréer Läs mer


2008-11-19

Höstbrev 2008
En frikostig värme hade just tröttnat och öppnat för nordliga vindar, då omkring 250 medlemmar ur Veteranföreningen samlades i Riksdagen den 14 maj - en mycket god uppslutning. Av dessa valde ett så... Läs mer


2008-07-21

Rapport från årsmötet 2008
Riksdagens Veteranförening hade sitt årsmöte i riksdagshuset onsdagen den 14 maj 2008 med ca 250 deltagare. Där fanns också inbjudna representanter för motsvarande veteranföreningar i Danmark, Finland,... Läs mer