Gå tillbaka till Arkiv


RIFO - ven fr veteraner

Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, Rifo, är ett forum för kontakt och dialog mellan riksdagsledamöter och forskare. En viktig uppgift för Rifo är att på ett tidigt stadium identifiera och aktualisera frågor som på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen blir betydelsefulla i riksdagens arbete. (från Rifos hemsida www.rifo.se – där även kommande program presenteras).

Rune Rydén - Rifo:s ordförande 1988-1999 – har enligt beslut i veteranföreningens styrelse lämnat nedanstående upplysningar för publicering på Riksdagens Veteranförenings hemsida:

”Efter samtal med Rifos ordförande Yvonne Andersson och sekreteraren Lars Eriksson kan jag meddela följande!

Alla riksdagsveteraner är välkomna som medlemmar i Rifo - sällskapet riksdagsledamöter och forskare.

Medlemsavgiften är numera frivillig, dvs i praktiken ingen avgift.

Alla intresserade riksdagsveteraner kan anmäla sitt intresse för medlemsskap till Rifo:s sekreterare Lars Eriksson på riksdagen genom ett e-mail till honom: lars.j.eriksson@riksdagen.se,

Genom att uppge namn, vilka år man var riksdagsledamot och e-mailadress samt önskan om medlemsskap, så får man alla Rifos kallelser . OBS! Numera sänds kallelse bara på e-mail.

Med vänliga hälsningar!

Rune Rydén

tel. 070 - 530 42 46”

 

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2009-12-03