GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Bilder från årsmötet 4 maj 2011

dsc_0085_kr_400

Riksdagskören sjöng i Riksdagens Kristna Grupps andakt. Ledare:Ulrika Carlsson. Roland Utbult - etablerad sångare och nybliven riksdagsledamot - medverkade med solosång. Det är tradition att kristna gruppen inbjuder veteranföreningens årsmöte till andakt i årsmötesdagens inledning.

dsc_0088_talare_400

Elisabeth Svantesson, ordförande i Riksdagens Kristna grupp och pastor Stanley Sjöberg, som ledde andakten. Till höger Stina Eliasson som en gång tog initiativ till att starta Riksdagskören. Hon var också dess första ledare.

dsc_0091_talman_400

Talman Per Westerberg välkomnade veteranerna till Riksdagen. Han påpekade att årets riksmöte är det mest omsatta. 4,4 år är den genomsnittliga tjänstgöringstiden för nuvarande ledamöter. Medelåldern är 47 år.

dsc_0094_vice_talman_400

Förste vice talmannen Susanne Eberstein informerade om att en 20-årsplan har upprättats för renovering av Riksdagens hus. Hon berättade också om problem med knapptryckningar i kammaren, att daghemmet blir mer använt (resultat av yngre ledamöter). Fler ledamöter begär tjänstledighet. " Vi är ganska hårda. Ett riksdagsuppdrag är inte som vilket jobb som helst..."

dsc_0096_ordf_vlkommen_400

Riksdagens Veteranförenings ordförande Mona Saint Cyr välkomnade till årsmötet. Hon tackade talmannen för medverkan och för kommande buffé. Ett särskilt välkommen riktades till nya medlemmar till nordiak gäster och till ordföranden i Riksdagstjänstemännens pensionärsklubb Lena Uhlin (f.d. ekonomichef i riksdagsförvaltningen)

 dsc_0099_ingves_400_01

Riksbankschefen Stefan Ingves var årsmötets gästföreläsare.

dsc_0100_disposition_400_01

Föreläsningens disposition.

dsc_0144_tack_ingves_400

Riksbanksdirektören avtackas med veteranföreningens minnesgåva av  ordförande Mona Saint Cyr.

dsc_0145_finlandsveteran_tackar_400

Ragnar Erlandsson - gästande representant för Ålands parlamentsveteraner - framförde gästernas tack.

dsc_0148_lena_uhlin_400

Lena Uhlin (f.d. ekonomichef för riksdagsförvaltningen) är ordförande i Riksdagstjänstemännens pensionärsklubb som har ett ganska omfattande program och inbjuder riksdagsveteranerna att delta i många av evenemangen.

 

Här nedan några bilder från årsmötet

dsc_0149_rsmte_1_400

dsc_0150_rsmte_2_400

dsc_0151_rsmte_3_400

dsc_0152_rsmte_4_400

dsc_0153_rsmte_5_400

 dsc_0174_mtesordfranden_400_01

Förhandlingarna leddes av förre förste vice talmannen Jan Björkman.

dsc_0162_presidium_3_400

I presidiet ingick också Britt-Marie Danestig som är veteranföreningens sekreterare.

dsc_0165_kassr_2_400_01

Veteranföreningens kassör Ingegärd Oskarsson informerade om föreningens ekonomi.

 dsc_0171_revisor_400_01

Anita Johansson presenterade revisorernas berättelse, som mynnade ut i förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

dsc_0166_landsresa_400_01

Styrelseledamoten Harald Bergström informerade om veteranföreningens kommande resa till Åland.

dsc_0164_valberedn_400

Birgitta Johansson, sammankallande i veteranföreningens valberedning, presenterade valberedningens förslag.

dsc_0179_avtack_valbered_o_ingrid_400

Ordföranden Mona Saint Cyr tackar avgående ledamöterna i veteranföreningens valberedning Gullan Lindblad och Harry Staff samt Ingrid Olofssons, riksdagsförvaltningen. Hon har bland mycket annat haft ansvar för service till och kontakt med Riksdagens Veteranförening. Nu går hon i pension och avtackas med veteranföreningens minnesgåva.

dsc_0180_vice_ordf_tackar_400

Veteranföreningens vice ordförande Anita Gradin - f.d. statsråd och Sveriges första EU-kommissionär - tackade ordföranden:

- Du gör ett utmärkt jobb. Vi tycker om dig!

Foto och bildtexter: Carl-Johan Wilson 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2012-07-17