GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Rapport från årsmötet 2014

Andrakammarsalen hade 223 platser för ledamöter. Enkammarriksdagen inleddes 1971 i det provisoriska riksdagshuset vid Sergels Torg (nu Kulturhuset). Sedan riksdagen flyttade tillbaka till Helgeandsholmen 1983 används Andrakammarsalen för gruppmöten med det största riksdagspartiet och för utfrågningar, konferenser i Riksdagens regi mm. Målningar av Axel Törneman.

Andrakammarsalen hade 223 platser för ledamöter. Enkammarriksdagen inleddes 1971 i det provisoriska riksdagshuset vid Sergels Torg (nu Kulturhuset). Sedan riksdagen flyttade tillbaka till Helgeandsholmen 1983 används Andrakammarsalen för gruppmöten med det största riksdagspartiet och för utfrågningar, konferenser i Riksdagens regi mm. Målningar av Axel Törneman.

Inbjudan till riksdagsveteranernas årliga evenemang såg lite annorlunda ut i år. Rubriken var: Välkommen till 2014 års Återvändardag. Undertecknare är både talman Per Westerberg och veteranföreningens ordförande Kjell Nordström. Talmannens poäng är att han vill inbjuda även sådana f.d. ledamöter som inte är medlemmar i veteranföreningen, och antalet deltagare i återvändardagen har därmed ökat med en handfull...

 

I Riksdagens Veteranförenings årsmöteshandlingar presenteras läget för återvändardagen på följande sätt:

Riksdagens Veteranförening startade efter att Sture Ericson (S) och Helge Hagberg (S) lämnade in en motion (1985/86:K306) i vilken föreslots att riksdagen borde ha en organisation där f.d. ledamöter kunde samlas. Motionärerna hänvisade till Västtyskland och Danmark som hade sådana organisationer. Riksdagen biföll motionen! En interimsstyrelse tillsattes och talman Ingemund Bengtsson (S) kallade till det första mötet.


1987 anordnades det första årsmötet/återvändardagen med Riksdagens Veteranförening och därefter har veteranföreningen anordnat årsmöte och återvändardag under 26 år. Detta har skett tillsammans med talmännen Ingemund Bengtsson (S), Thage G Peterson (S), Ingegerd Troedsson (M), Birgitta Dahl (S) och Björn von Sydow (S).

Det har aldrig varit några som helst diskussioner med talmännen om att ändra den ordning som partierna kom överens om 1986.

Nuvarande talman Per Westerberg har ansett att han vill vara inbjudare till en ”Återvändardag” där Riksdagens Veteranförening skulle kunna få arrangera sitt årsmöte, men det skulle vara talmannen som stod för program och inbjudan. Styrelsen insåg att en sådan förändring skulle innebära att föreningens verksamhet skulle bli tämligen meningslös och det skulle innebära att Sverige skulle välja en helt annan väg än alla andra parlament i Europa.

I alla andra parlament i Europa är det en veteranförening som ansvarar för en ”återvändardag” – men med stöd av parlamentet.

Riksdagsstyrelsen har inte gått med på att ändra den tradition som etablerats sedan Riksdagens Veteranförening bildades 1987. Veterandagens eller Återvändardagen är fortfarande ett arrangemang som anordnas av Riksdagens Veteranförening, men inbjudan är numera undertecknad av både veteranföreningens ordförande och talmannen.

Program

Andakt

 Enligt traditionen inbjöd Riksdagens Kristna grupp till andakt, som denna gång hölls i andaktsrummet i Ledamotshuset.

dsc_0001_andakt_400

dsc_0002_andakt_400_01

 dsc_0005_andakt_samuel_hector_400

Sameul Hector, pastor Filadelfiakyrkan, Stockholm

dsc_0009_niklas_piensoho_400

Niklas Piensoho, pastor Filadelfiakyrkan, Stockholm

 Efter Veteranföreningens årsmöte tog partikanslierna emot sina veteraner för information och måltid.

Föreläsning

Årets föreläsning hölls i Andrakammarsalen med Svenska Dagbladets mångårige europakorrespondent Rolf Gustavsson. Titeln på hans föredrag: EU:s kris är politisk.

 dsc_0061_rolf_gustavsson_400

Rolf Gustavsson

Besök i utskott

De flesta utskottskanslier hade inbjudit sina veteraner till information om organisation och aktuella ärenden.

 dsc_0071_kulturutskott_2_400

Från samling i Kulturutskottet

dsc_0069_kulturutsk_1_400

Från samling i Kulturutskottet

Talmannen

Talmannen informerade därefter i Andrakammarsalen om riksdagsaktuellt.

 dsc_0083_talmannen_400

Talman Per Westerberg

Innevarande riksdag är unik. 45 % är kvinnor.

Det är också det minst erfarna parlamentet i svensk historia. 4,7 år i riksdagen är genomsnitt bland ledamöterna. 46 är snittåldern.

- Årt prägls av att vi skriver om riksdagsordningen i grunden.

Det är stora brister i verklighetsanknytningen. Repliker är t.ex. vanliga i debatter, men sådana finns inte i Riksdagsordningen.

- Ni har fått många repliker, som ni inte borde ha fått...

- Vi ser också över

bordläggningsplenum. Det är knappast aktuellt nu, när allt finns digitalt.

plenums inledning med besked om vilka protokoll och skrivelser som inkommit.

(Detta kommer att ske per internet och på hemsidan i fortsättningen)

Talmannen informerade också om den s k villkorsutredningen (om inkomstgarantin), om omfattande reparationer i byggnaderna.

Som vanligt inbjöd också talmannen till buffé i sammanbindningsbanan vid dagens avslutning.

Årsmötet

 dsc_0017_ordf_400_07

Veteranföreningens ordförande Kjell Nordström (S)

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 dsc_0022_presidiet_400

Presidiet: Barbro Feltzing (Mp) protokollsekreterare, Jan Björkman (S) årsmötesordförande

 dsc_0032_kassr_400

Marie Engström Rosengren (V), veteranföreningens kassör

 dsc_0034_hgmark_revisorsuppl_400

Anders G Högmark (M) veteranföreningens revisor

dsc_0041_inger_koch_valbered_400

 

Inger Koch (M) valberedningens sammankallande

 

Styrelsens sammansättning och övriga funktionärer framgår av information på sidan ”Styrelsen” på hemsidan.

 dsc_0045_styrelsen_400

Den nyvalda styrelsen i Riksdagens Veteranförening samlad för konstituering direkt efter årsmötet.

dsc_0023_400

dsc_0024_400

dsc_0026_400

dsc_0028_400

  

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2015-04-28