GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Rapport från årsmötet 2009

211 medlemmar var anmälda till Riksdagens Veteranförenings årsmöte den 6 maj 2009. Vi fyllde helt Förstakammarsalen – även stolarna utmed väggarna och några på läktaren.

Riksdagens kristna grupp

hade inbjudit till en andakt, som inledde dagens program. Ett 40-tal medlemmar deltog och hälsades välkomna av kristna gruppens ordförande Annelie Enochson. Veteranen Harald Bergström ledde samlingen. Riksdagskören sjöng vårsånger och vårpsalm under ledning av Annika Quarlsson. F domprosten Hakon Långström höll en betraktelse med temat ”Ingen ska ta er glädje ifrån er”.

 

dsc_0321_riksdagskr_400

Riksdagskören sjöng vid den andakt som Riksdagens Kristna Grupp inbjöd till.

dsc_0325_lngstrm_120F. domprosten Hakon Långström ledde andakten.

Partikanslierna

En efterlängtad del av programmet ordnades av respektive partikansli, där rapport och frågor från/till nuvarande partiledning och riksdagsgrupp gav värdefullt utbyte mellan ”då och nu”. En lunch av något slag ingick också i träffen på partikanslierna.

dsc_0326_talmannen_400

Talman Per Westerberg hälsar veteranerna välkomna och informerar om riksdagsarbetet.

Årsmötet

Talman Per Westerberg

hälsade veteranerna välkomna till riksdagen och informerade om riksdagsarbetet. Han nämnde att 60 % av riksdagens ledamöter gör sin första mandatperiod - 80 % av M-gruppen. Allt fler unga finns också bland ledamöterna. Det är den yngsta kammaren sedan rösträttsreformen, enligt talmannen.

Riksmötet pågår numera i princip hela året. 2009 inleds hösten den 13 augusti med interpellationsdebatter.

Att Sverige är ordförandeland i EU påverkar givetvis det politiska arbetet i Sverige.

– Nicefördraget gäller under vårt ordförandeskap, men vi hoppas att Lissabonfördraget skall gälla när vi lämnar uppdraget.

Det blev en trivsam och omväxlande rapport från talmannen om stort och smått – om interpellationer, Riksdagens öppnande och tillgång på kaffekoppar i kammarfoajén…

dsc_0330_hirdman_400

Ambassadör Sven Hirdman föreläste om "Utvecklingen i Ryssland under Putin och Medvedev".

Ambassadör Sven Hirdman

”Utvecklingen i Ryssland under Putin och Medvedev”

 Det blev ett synnerligen intressant föredrag som gav en initierad bild av läget i Ryssland. Sven Hirdman talade om den ekonomiska krisen, om Putins och Medvedevs delade ledarskap, om inrikespolitiken, om oppositionens svaga stöd i opinionen och om hur Ryssland är ett modernt land där t.ex. 40 % av befolkningen har tillgång till Internet. Han nämnde om utrikespolitiken och avspänningen efter Barack Obamas tillträde som USAs president, om viktiga och goda relationer till Kina och om den relativt dåliga relationen till EU.

Hirdman nämnde förstås också om Rysslands militära försvar, som från att ha kollapsat på 1990-talet nu byggs upp med rörliga mindre förband i stället för de tidigare stora styrkorna.

Sverige har förlorat ”i vikt” i förhållande till tiden med det s.k. kalla kriget.

– Nu tror jag att vi går in i en mer aktiv period i relationen till Ryssland, bland annat beroende på vårt EU-ordförandeskap.

Årsmötesförhandlingarna

Riksdagens Veteranförenings ordförande Mona Saint Cyr öppnade årsmötet och förrättade parentation.

Förhandlingarna leddes sedan av förre vice talmannen Bertil Fiskesjö.

Under fliken STYRELSEN finns uppgifter om styrelseval mm.

Dagen avslutades med att Talmannen bjöd på buffé i Sammanbindningsbanan.

 

 dsc_0340_presidium_400

Årsmötespresidiet frv föreningens ordf Mona Sait Cyr, årsmötesordföranden Bertil Fiskesjö och årsmötets sekreterare Kjell Nordström.

 dsc_0341_kassr_400_01

Veteranföreningens kassör Ingegärd Oskarsson redovisade bokslut och budget.

Här nedan fyra bilder från förhandlingarna i Förstakammarsalen.

dsc_0335_publik_400

 dsc_0337_publik_400_01

 dsc_0338_publik_400

 dsc_0339_publik_400_01

 

dsc_0343_avtackning_400

Ordföranden Mona Saint Cyr avtackar avgående styrelsesuppleanten Ingvar Johansson och valberedningens avgående sammankallande Bengt Kindbom.

Årsmötet beslutade att till protokollet föra ett tack till ordföranden Mona Saint Cyr för hennes arbete med Riksdagens Veteranförening.

Carl-Johan Wilson

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2009-10-03