GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Bildrapport från årsmötet 9 maj 2012

Ny ordförande

Riksdagens Veteranförenings ordförande sedan åtta år Mona Saint Cyr (M) hade avböjt återval. Till ny ordförande valdes Kjell Nordström (S).

dsc_0157_400_01

Andakt

Enligt traditionen inbjöd Riksdagens Kristna grupp till andakt som inledning på årsmötesdagen. Ett 40-tal veteraner deltog i andakten.

dsc_0114_400_01

Elisabeth Svantesson (KD), ordförande för Riksdagens Kristna grupp hälsade veteranerna välkomna.

dsc_0115_400

Riksdagskören sjöng vårsånger...

dsc_0116_400

 ...under ledning av Ulrika Carlsson (C).

dsc_0120_400_01

Andakten leddes av komministern i S:ta Clara, teol. dr. Carl-Erik Sahlberg. Han lämnar sin tjänst i S:ta Clara under hösten, och hans långa uppdrag som riksdagskaplan upphör också därmed. Hans ämne för betraktelsen var: "Känslor vid ett avsked".

Partikanslierna

Några av riksdagens utskott hade inbjudit f.d. utskottsledamöter för information och samvaro på respektive utskottskansli. Samtliga riksdagspartier ordnade också träff för sina veteraner med lunch och information från partiledning och riksdagsgrupp.

Talmannen

 dsc_0124_400_01

Talman Per Westerberg (M) hälsade veteranerna välkomna till vad han kallade "återvändardag/veteranföreningsårsmöte". Talmannens ambition lär ha varit att stimulera även de f.d. ledamöter som inte är medlemmar i veteranföreningen att delta i träffen. Tre f.d. ledamöter utöver veteranföreningens medlemmar hade anmält sig till dagen.

Talmannen informerade om att Riksdagens byggnader behöver en "omfattande men långsam" renovering. Det är inte fråga om någon lyxrenovering utan nödvändiga åtgärder. När Riksdagshuset och Riksbankshuset blev säte för enkammarriksdagen för 30 år sedan, hade man t.ex. inte tänkt på att det behövdes stambyte.

Riksdagen arbetar nu i princip hela året.

Riksdagsordningen behöver moderniseras. Grundtes: Rätt att göra rätt".

Utskottsorganisationen har i stort sett varit densamma" sedan 1970. "Varje talman har försökt ändra organisationen, men alla har gått in i väggen mot en nej-koalition".

Omsättningen bland Riksdagens ledamöter är stor. Efter valet 2010 var den genomsnittliga tjänstgöringstiden 4,4 år.

Talmannen presenterade också den nya riksdagsdirektören...

 dsc_0125_400_01

 ... Kathrin Flossing. Hon är den första kvinnan på posten och den förste riksdagsdirektören som rekryterats "utifrån".

Föreläsningar

Årsmötets gästföreläsare var...

dsc_0133_400

Ingrid Bonde, vd för AMF - ett uppdrag som hon lämnar under våren 2012 för att bli ställföreträdande koncernchef och ny finanschef i Vattenfall. Hennes ämne var: "Klarar pensionssystemet framtida utmaningar" och...

 dsc_0135_400

... pensionsutredare Anna Hedborg med ämnet: "Varför ändrades det svenska pensionssystemet?"

Årsmötet

Årsmötet inleddes av ordföranden Mona Saint Cyr som hälsade medlemmar och gäster välkomna till Riksdagens Veteranförenings 25-årsjubileum. Hon höll också parentation över sedan förra årsmötet avlidna medlemmar.

dsc_0138_400

Hälsningar från de nordiska gästerna framfördes av en av de norska veteranerna...

 dsc_0129_400_01

... Marit Tingelstad.

 Till att leda förhandlingarna valdes f.d. talman Jan Björkman

 dsc_0150_400

Till sekreterare för årsmötet valdes veteranföreningens sekreterare Britt-Marie Danestig (t.h. på bilden nedan).

 dsc_0146_400_01

Veteranföreningens bokslut presenterades av...

dsc_0147_400

... Ingegärd Oskarsson.

Revisorernas berättelse föredrogs av en av revisorerna ...

dsc_0149_400 

... Anita Johansson. I bakgrunden sitter kassören och väntar lugnt. Revisorerna föreslog årsmötet att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, vilket också blev beslutet.

Harald Bergström (bilden nedan) informerar om den planerade resan till Danmark i september 2012.

 dsc_0152_400

Kjell Nordström (bilden nedan) inbjöd till en regional träff i Trollhättan den 19 september 2012.

dsc_0153_400

Birgitta Johansson (bilden nedan) från valberedningen presenterade förslaget till styrelse:

dsc_0155_400

Ordförande Kjell Nordström (S) nyval (tidigare ersättare). Rune Rydén (M) nyval (tidigare ersättare), Ingegärd Oskarsson (C), Britt-Marie Danestig (V), Carl-Johan Wilson (FP), Harald Bergström (KD) och Barbro Feltzing (MP).

Ersättare: Anita Johansson (S) nyval (tidigare revisor), Margareta Nordenvall (M) nyval, Bertil Fiskesjö (C), Kerstin Heinemann (FP), Marie Engström (V).

Vid styrelsens konstituerande sammanträde direkt efter årsmötet valdes Rune Rydén till vice ordförande och internationellt ansvarig. Britt-Marie Danestig valdes till styrelsens sekreterare.

Till revisorer valdes Berit Oscarsson (S) nyval och Ove Eriksson (M). Till revisorsersättare valdes Barbro Sandberg (FP) och Birgitta Sellén (nyval)

Till valberedning inför årsmötet 2013 valdes: Inger Koch (M) sammankallande, Marianne Carlström (S), Charlott Branting (FP), Birgitta Carlsson (C), Lennart Beijer (V), Kerstin Marie Adolfsson (MP), Inger Davidson (KD).

Tack

 dsc_0163b_400_01

Veteranföreningens avgående ordförande Mona Saint Cyr (M) avtackades för sin insats under åtta år.

 dsc_0163_400

Vice ordföranden Anita Gradin avtackades också. Nyvalde ordföranden Kjell Nordström poängterade i sitt tack att båda fört oss ut i Europa - Anita Gradin som Sveriges första EU-kommissionär, och Mona Saint Cyr som ledare och inspiratör för veteranföreningens engagemang i de europeiska parlamentens veteranföreningar. (På bilden ovan blomsterhyllas de avgående av veteranföreningens kassör Ingegärd Oskarsson).

Bilder på årsmötesdeltagare

 dsc_0139_400

dsc_0140_400

dsc_0141_400

dsc_0142_400

dsc_0143_400

 dsc_0144_400

 dsc_0164_400

2012 års årsmöte med Riksdagens Veteranförening avslutades av dess nyvalde ordförande Kjell Nordström

Efter årsmötet inbjöd Talmannen till buffé i sammanbindningsbanan.

Text och bilder: Carl-Johan Wilson

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2013-04-17