GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Veteranföreningens återvändardag 2013

 

 

Riksdagens Veteranförening hade återvändardag med årsmöte onsdagen den 10 april 2013. Närmare 250 medlemmar fanns på deltagarförteckningen. Där fanns också representanter för veteranföreningarna i norska Stortinget, danska Folketinget och Ålands lagting samt pensionärsklubben för riksdagens f.d. tjänstmän.

Riksdagens kristna grupp

hade inbjudit veteranföreningens återvändare till morgonandakt i riksdagens andaktsrum. Samtidigt inbjöd de flesta utskotten till information och kaffe. Partikanslierna och nuvarande riksdagsgrupper välkomnade sina återvändare med någon form av förtäring samt information och/eller frågestund.

 

 

 

Det gemensamma programmet i Andrakammarsalen inleddes av talman Per Westerberg (M). Årsmötets gästföreläsare var president Lars Kullerud från University of the Arctic. Hans ämne var: ”Vad sker i Arktis?”

 

Återvändardagen avslutades med att talman Per Westerberg inbjöd till buffé i sammanbindningsbanan.

 

Här nedan följer en bildkavalkad med kompletterande texter.

 

 dsc_0155_kaplan_o_svantesson_400_02

dsc_0157_andakt_400

dsc_0159_utbult_400

 

Morgonandakt

Riksdagens kristna grupps ordförande Elisabeth Svantesson (M) välkomnade veteranerna. Kaplanen i Riksdagen - förre domprosten Hakon Långström – ledde andakten. För sång och musik svarade Roland Utbult (KD).

 

dsc_0166_talmannen_400 

Talmannen

Talman Per Westerberg gav en spännande information om allt möjligt som har med riksdagsarbetet att göra. Att Sveriges Riksdag består av 45 % kvinnor gör kammaren unik. Förnyelsen har varit stor bland ledamöterna, vilket gör att denna mandatperiods riksdag är den minst erfarna i Sveriges historia. 4,7 år är genomsnittet för antal år i Riksdagen. Snittåldern är 46 år.

Året präglas av att Riksdagen ger nytt innehåll åt riksdagsordningen (RO). Åtskilligt i riksdagens arbete saknar grund i RO. T.ex. är repliker vanliga i Riksdagens debatter. Dock finns de inte i RO. ”Ni har fått många repliker som ni inte borde ha fått…)

Det pågår en debatt om den s.k. allmänna motionstiden. Sex av åtta partier vill ha motionsrätt året om, men de två största vill ha kvar det ungefär som nu.

Bordläggningsplenum är på väg bort. Även plenums inledning med besked om vilka protokoll och skrivelser som inkommit, ska bort. I stället kommer mer information att ske per internet och på Riksdagens hemsida.

Ändringsförslagen kommer att presenteras för Riksdagen under höstriksdagen, så att de kan träda i kraft nästa mandatperiod.

Omfattande renoveringar av Riksdagens hus planeras för de närmaste 20 åren. Säkerheten ska också förbättras, bl.a. med pollare för att förhindra att oönskade bilar kan köras fram till byggnaderna. 

lars_kullerud_rune_rydn_13-04-10_400 

 dsc_0175_lars_kullrud_2_400_01

 

Gästföreläsning

President Lars Kullerud från University of the Arctic föreläste over ämnet “Vad sker I Arktis?” Veteranföreningens vice ordförande Rune Rydén (M) introducerade honom. Lars Kullerud är geolog och har varit verksam i University of the Acrtic sedan 2002. Han är specialist på Arktis.

 

Lars Kullerud berättade bland annat om Arktis resurser – skog, fisk, olja, gas, maritima transporter mm.

 

1 100 000 studenter och 80 000 akademisk personal är verksamma i studier kring Arktis.

 

dsc_0182_kjell_nordstrm_400 

Årsmötet

Förhandlingarna inleddes med att veteranföreningens ordförande Kjell Nordström (S) höll parentation. Till att leda årsmötets förhandlingar valdes f vice talmannen Jan Björkman (S) och till sekreterare valdes veteranföreningens förre ordförande Mona Saint Cyr (M). Resultatet av styrelseval mm finns under fliken ”OM OSS” på hemsidan.

 dsc_0206_presidium_400

 

 dsc_0196_kassr_400

 

Kassören Ingegärd Oskarsson (C) presenterade den ekonomiska redogörelsen.

 

 dsc_0198_revisor_400

 

Berit Oscarsson (S) som tillsammans med Ove Eriksson (M) reviderat veteranföreningens räkenskaper presenterar revisionsberättelsen, som kassören lugnt kan lyssna på...

 

dsc_0183_delt_1_400

 

 dsc_0184_delt_2_400

 

dsc_0185_delt_3_400

 

 

dsc_0186_delt_4_400

 

 dsc_0189_inger_koch_400

 

Valberedningens sammankallande Inger Koch (M) hade framgång med alla förslag.

 

Avtackningar

Ingegärd Oskarsson (C), Kerstin Heinemann (FP), Carl-Johan Wilson (FP) och Bertil Fiskesjö (C) - varav de tre först nämnda var närvarande vid årsmötet - hade avböjt återval och avtackades därför med veteranföreningens hedersgåva.

Ingegärd Oskarsson har under många år ansvarat för veteranföreningens ekonomi.

 

dsc_0202_avtackn_400

 

Text och foto: Carl-Johan Wilson (FP)

 

Bilden nedan kom till genom att Hadar Cars (FP) spontant tog fotografens kamera och med orden "du ska också vara med" såg till att det blev så...

 

dsc_0209_cjw_2_400

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2014-01-30