Gå tillbaka till Arkiv


Rapport frn Oslo av Agne Hansson (C)

Rapport från besöket hos Föreningen av tidigare stortingsrepresentanter i Oslo den 19 maj.

Jag representerade vår veteranförening vid föreningen för tidigare stortingsrepresentanter i Oslo. Mötet hölls i Stortinget. Föreningen har minst två möten under året. Detta var årsmötet. Ett ytterligare möte planerades till hösten.

Programmet för dagen började kl. 11.00 med att valberedningen hade sammanträde och beredde de val som skulle förrättas på årsmötet senare under dagen. Kl. 13.00 hade medlemmarna egna möten med sina representativa tidigare partigrupper. Det gemensamma mötet startade sedan kl. 13.00 med mötesförhandlingar och val och avslutades senare med en middag kl. 17.00 med stortingets talman som värd. Dagen efter hade de som tidigare anmält sig möjlighet att delta i en utflykt. Den startade kl. 08.00 på morgonen och slutade tillbaka i Oslo kl. 18.00.

Resan hade tre delmål. Första mål var besök på Halden som i år firar 350 år. Nästa delmål var fästningen. En anläggning som har varit central i många konflikter mellan Norge och Sverige. Det tredje delmålet var Fredrikstad och gamla staden där med fästningsanläggningen. En avgift för resan om 200 Nkr togs ut och kostnaden för lunchen togs upp under årsmötet.

Samtliga veteranföreningar från nordens parlament var inbjudna. Förutom vår förening var också Förutvarande Folketingsmedlemmars förening i Danmark representerad. Jag deltog i årsmötet och middagen.

Årsmötet hade traditionsenliga förhandlingar med ekonomisk redovisning, revision, ansvarsfrihet, budget och val. Årsmötet valde två nya ledamöter i styrelsen efter avsägelser från tidigare ledamöter. Varje partigrupp i Stortinget är representerad i styrelsen. Föreningen har ett kapital om 185 000 Nkr. 55 000 kr är inkomsten från medlemsavgifter. Medlemstalet ligger på ca: 275 medlemmar och medlemsavgiften är 200 Nkr.

Under årsmötet var också ett föredrag inlagt. Rubriken för föredraget var ”Krigen och vår nationella självbild”. Inbjuden talare var Tor Bomann Larsen. Han är närmast politisk tecknare och författare. För närvarande är han ”inköpt” av Nationalgalleriet i Oslo för att skriva en biografi över Norges kungar genom tiderna, ett omfattande arbete med flera samlade böcker som ges ut efter hand.

Larsen höll ett helt fantastiskt anförande. Han talade exakt en timma utan en rad nedskriven till manus. Av erfarenhet vet vi att det inte alltid är lätt att fängsla ett auditorium under så lång tid utan att uppmärksamheten går ner. Jag försäkrar att uppmärksamheten från åhörarna var på topp under hela föredraget. Det var ett helt fantastiskt anförande inte minst därför att också Sverige finns med som en del i ämnet.

Anförandet handlade om hur det demokratiska Norge, dvs. partierna, deras folkvalda representanter agerade under i första hand andra världskrigets ockupation av Norge. Den tiden kan betraktas som både en ljus och mörk tid i norskt politiskt liv, menade talaren. Själv utvecklade talaren rubriken Krigen och vår nationella självbild med tillägget ”tid för revision” med frågetecken efter.

Det mest utmärkande för samarbetet med ockupationsmakten Tyskland var att stortingets samtliga partier i Norge hela tiden var eniga i sitt agerande gentemot nazityskland. Det fanns faser då folkrepresentanterna bestämde och faser då de inte fick det. Men de var hela tiden inne i ett gemensamt bestämmande och beslutsfattande med nazisterna. Så var de t.ex. eniga i besluten om att låta Tyskland bestämma men att kungamakten, dvs. monarkin som etikett skulle bestå. Detta förändrades senare när Kungen inte faller undan för tyskarna utan flyr landet men stortinget fortsätter att samarbeta med nazisterna i administrationsrådet.  Stortinget accepterar eniga ett råd där representanter för nazityskland ingår. Där togs beslut om att bl.a. sätta grundlagen ur spel fortsatt under enighet.  Man ställde in sig på en maktförändring i hela Europa och där Norge då skulle förhandla fram ett styre med Tyskland som bestämmande. Det intressanta var att det samarbetet hade en yttre gräns för partiernas representanter i det administrationsrådet med Tyskland. När Tyskland efter hand krävde majoritetsrepresentation i rådet kom protesterna också då enigt från det norska folkvalda. I det här fanns ju också historien med Sverige då man förhandlade fram truppförflyttningarna genom vårt land i slutfasen av kriget och mycket annat. Som sagt, det var ett mycket intressant föredrag. Det är kanske dags för ett liknande historiskt projekt i Sverige under rubriken ”Sverige och vår nationella självbild genom tiderna – tid för revision?”.

Under den senare middagen vid dukade sittande bord som talmannen stod som värd för fick vi nordiska gäster möjlighet att framföra hälsningar från våra respektive veteranföreningar.

Gamleby 2015-08-30

Agne Hansson (C)

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2015-09-04