Gå tillbaka till Arkiv


Memoarer och biografier av och om svenska politiker

- sammanställd av Bertil Fiskesjö november 2012

Obs! Tillägg i slutet av artikeln

 

Ulf Adelsohn, Partiledare: Dagbok 1981-1986  (1988)

Per Ahlmark: Gör inga dumheter medan jag är död (2011)

Sten Andersson, I de lugnaste vatten… (1993)

Sven Aspling, Med Erlander och Palme. S A berättar för Arvid Lagercrantz (1999)

Henrik Berggren, Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme (2010)

Mats Bergstrand, Framför lyckta dörrar. En bok om Anders Björck (2002)

Mats Bergstrand och Per T Ohlsson, huvudredaktörer, Sveriges statsministrar under 100 år. 22 författare, (2010)

Nils Berndtson, Solidaritet och rättvisa, Minnesbilder från ett långt politiskt liv (2003)

Carl Bildt, Hallänning, svensk, europé (1991)

Kaj Björk, En utskälld man, Allan Vougt och hans tid (2007)

Lennart Bodström, Mitt i stormen (2000)

Thomas Bodström, 700 dagar i Rosenbad (2003)

Thomas Bodström, Inifrån, makten, myglet, politiken (2011)

Gösta Bohman, Så var det (1983)

Ingvar Carlsson, Ur skuggan av Olof Palme (1999)

Ingvar Carlsson, Så tänkte jag – Politik och dramatik (2003)

Jerzy Einhorn, Det är människor det handlar om (1998)

Claes Elmstedt, I bygdegård och riksdag (1995)

Tage Erlander, Dagböcker 1945-1960 del 1–9 Utg. av Sven Erlander (2001-09)

Kjell-Olof Feldt, Alla dessa dagar ... I regeringen 1982–1990 (1991)

Kjell – Olof Feldt, Min väg till politiken (2005)

Bertil Fiskesjö, Talmannen i den svenska riksdagen (2003)              

Thorbjörn Fälldin, En bonde blir statsminister, T F samtalar med Arvid Lagercrantz (1998)

Per Gahrton, Det gröna genombrottet (2011)

Anita Gradin & Ranveig Jacobsson, Från Bruket till Bryssel. Minnen från ett politiskt liv. (2009)

Ann-Cathrine Haglund m.fl. red. Moderata pionjärer – kvinnor i politiskt arbete 1900–2000 (2004)

Ulla-Britt Hagström, 30-åriga kriget för jämställdhet (2006)

Bo Hammar, Ett långt farväl till kommunismen (1992)

Barbro Hedvall, Vår rättmätiga plats. Om kvinnans kamp för rösträtt (2011)

Hugo Hegeland, Hegeland om Helgeandsholmen, Riksdagen inifrån och ovanifrån (1996)

Mats Hellström, Politiskt liv (1999)

C  H Hermansson, Minnen (1993)

C H Hermansson, År av nåd (1994)

Anders Isaksson, Per Albin I–IV (1985–2000)

 

Christer Isaksson, I väntan på Mona Sahlin (2008)

 

 

Thure Jadestig, Vision och engagemang i folkhemmet (2007)

Anders Johnson, De gjorde skillnad – liberala kvinnor (2009)

Lena Klevenås, Politik – hur gör man? (2010)

Anita Kratz, Reinfeldt ensamvargen (2008)

Inga Lantz, Mamma och mej (2005)

Einar Larsson, Russin ur min kaka (2004)

Sven Erik Larsson, Bertil Ohlin (1998)

Anna-Greta Leijon, Alla rosor skall inte tuktas (1992)

Carl Lidbom, Reformist (1982)

Hans Lindblad, Jag var för snäll (1994)

Bo Lundgren, När bubblan brast (1998)

Johan Lönnroth, Den Tredje Vänstern (2009)

Britt Mogård, Summa summarum, Rötter, levnad, ståndpunkter (1991)

Björn Molin, Ingen väg tillbaka (2002)

Birger Möller, (Intervju av Karl Beijbom), Sanningen skall fram även om den är angenäm (2009)

Pär Nuder, Stolt men inte nöjd (2008)

Carl Olof Persson, Alla är vi människor (2006)

Göran Persson, Den som är satt i skuld är icke fri (1997)

Göran Persson, Min väg, mina val (2007)

Thage G Peterson, Resan mot Mars (1999)

Thage G Peterson, Skall hela Sverige leva? (2000)

Thage G Peterson, Olof Palme som jag minns honom (2002)

Olof Ruin, Tage Erlander (1990)

Nyamko Sabuni, Det nya Sverige. Min version. Min väg. (2010)

Mona Sahlin, Med mina ord (1996)

Werner Schmidt, C-H Hermansson, en politisk biografi (2005)

Pierre Schori, Draksåddens år (2008)

Birger Schlaug, Svarta oliver och gröna drömmar (1997)

Sven Gösta Signell, Minnesrevy; Vad skall det bli av dej lelle pöjk? (2002)

Gertrud Sigurdsen, I en värld av män. Biografi av Lena Näslund (2000)

Olle Svenning, Göran Persson och hans värld (2005)

Alf Svensson, Här kommer Alf Svensson, självbiografi (2001)

Evert Svensson, En värld där rättfärdighet skall bo. En politikers postilla (1990)

Evert Svensson, Vägen till Palestina. Två folk och ett stycke jord. (2002)

Olle Svensson, Maktspelet synat (1993)

Jörn Svensson, Framåt och aldrig glömma (1993)

Bo Södersten, Den orädde debattören. En vänbok, red. Mats Lundahl (2011)

Lars Tobisson, Främling i folkhemmet: Ett högerspöke ser tillbaka (2009)

Carl Uggla, Staffan Burenstam Linder, Den visionära handlingsmänniskan (2006)

Maria Wetterstrand, Den nygröna vågen. (2010)

Claes Wiklund, (red.) Karin Söder, centerpartist, nordist, idealist (2003)

Anne Wibble, Två cigg och en kopp  kaffe (1994)

Carl-Johan Wilson, Sveriges riksdag. Valda ombud för Sveriges folk - bildreportage (1996)

Margareta Winberg, Lärarinna i politikens hårda skola (2008)

Eva Zetterberg, Åke Zetterberg (1998)

Annika Åhnberg, Isprinsessa (1999)

Valter Åman, Repor i färgen (1982)

Nils G Åsling, Skäl att minnas (1996)

Nils G Åsling, Gunnar Hedlund, politikern, industrimannen (1999)

Nils G Åsling, (red.) Maktskifte. Regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige (2001)

Kjell Österberg, 1: I takt med tiden. Olof Palme 1927-1969  (2008), 2: När tiden vände 1969 -1986 (2009)

________

 

Riksdagen inifrån, Tolv ledamöters erfarenheter, red. Nils Stjernquist (1991)

Riksdagsutskotten inifrån, Tretton ledamöters erfarenheter, red Lars Gustafsson (1996)

 

Några arbeten om riksdagen

 

Leif Andersson, Beslut(s)fattarna. (1996)

N Berggren, N Karlson, J Nergelius (red) Makt utan motmakt (1999)

N Berggren, N Karlson, J Nergelius, Den konstitutionella revolutionen (2001)

Martin Brothén, Sören Holmberg m fl, Folkets representanter (2010)

Thomas Bull, Fredrik Sterzel, Regeringsformen, en kommentar (2010)

Stig Hadenius, Riksdagen, en svensk historia (1994)

Magnus Hagevi, Riksdagen utifrån (1995)

Barbro Hedvall, Maktens signaler (2012)

Hans Hegeland, Riksdagen, europeiska unionen och demokratin (1999)

Erik Holmberg – Nils Stjernquist, Vår författning, 12:e uppl. (2000)

Erik Hysing, Jan Olsson, Tjänstemän i politiken (2012)

Magnus Isberg, Riksdagsledamoten i sin riksdagsgrupp (1999)

Jonas Johansson, Karl Magnus Johansson, Anders Mellborn, Riksdagen i världen, Interparlamentariska unionen och riksdagens interparlamentariska grupp (2006)

Gösta Julin, Herr greve och talman. Livet i tvåkammarriksdagen (1991)

Thorbjörn Larsson, Det svenska statsskicket (1994)

Ingvar Mattson o Lena Wängerud (red) Riksdagen på nära håll. (1997)

Ingvar Mattson, Olof Petersson (red) Författningspolitik (2004)

Birger Möller, Vad är EU ... och vad kan det bli? (2007)

Folke Johansson, Riksdagen och massmedia (1995)

Anders Sannerstedt, Förhandlingar i riksdagen (1992)

Mikael Spång, Det moderna demokratiidealet (2005)

Nils Stjernquist, Tvåkammartiden, Sveriges riksdag 1867-1970  (1996)

Daniel Tarschys, Hur skall statsverket granskas. Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll (Ds 2002:58)

Bengt Törnell, Riksdagspraxis (1996)

Carl Johan Åberg, Ett svårskött pastorat. Hur förnya svensk politik? (1997)

 

I Riksdagsförvaltningen 1971-2002 skriver Gunnar Grenfors, Magnus Isberg, Per Mårtensson och Peder Brynolf om utskottsväsendet, budgetberedningen, utskottens administration, personalorganisation och användningen av IT. (2005)

 

Magnus Isberg har under samma rubrik en egen skrift om Konstitutionsutskottet, KU (2005)

 

I anslutning till Demokratiutredningen, En uthållig demokrati, SOU 2000:1 utgavs ett 50-tal fristående volymer om bl a riksdagen. De ingår i SOU-serien 1998-99.

2004 års grundlagsutredning har utifrån ett mycket omfattande direktiv avgett ett digert betänkande i två delar i dec 2008. En reformerad grundlag, SOU 2008:125. Utredningen gör en gedigen genomgång av många författningsfrågor och lägger också en rad förslag till förändringar främst av regeringsformen, men också av bl a tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, riksdagsordningen och kommunallagen. En del kontroversiella frågor sköts dock åt sidan. Syftet var att uppnå en långtgående enighet över partigränserna, vilket också lyckades. Grundlagsförslagen antogs av riksdagen som vilande våren 2010. Se konstitutionsutskottets betänkande: En reformerad grundlag, 2009/10: KU 19.

Efter valet 2010 tog riksdagen den 24 nov 2010 de definitiva besluten. Se: En reformerad grundlag 2010/11: KU 4. Enigheten mellan gamla partierna bestod, men det nytillkomna partiet Sverigedemokraterna röstade emot.

 

På riksdagens hemsida: www.riksdagen.se finns omfattande redovisningar av såväl organisatoriska som politiska frågor och beslut.

 

 I januari 2014 görs följande tillägg:

 Maud Olofsson, Catharina Håkansson Boman: Jag är den jag är

Maud Olofsson: Ett land av friherrinnor

Lars Tobisson: Främling i folkhemmet: ett högerspöke ser tillbaka

Lars Tobisson: Gösta Bohman: ett porträtt av en partiledare

Hans Lindblad: Kärlek, tbc och liberalism: En biografi om Sven Wedén

Ola Ullsten: Så blev det

Gunnar Björk: I huvudet på en landshövding

Ingemar Eliasson: Jag vet var jag kommer ifrån 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2014-02-05