GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Ordförandens höstbrev 2009

Vårt 22 årsmöte kolliderade med märkesåret 1809 och 200-årsjubiléet av 1809 års författningsverk, som högtidlighölls med olika seminarier av KU och JO. Vi hade därför växlat lokal till 1a kammaren inklusive läktare. Efter förmiddagens gudstjänst hos riksdagens kristna grupp och f d domprosten Hakon Långström samt besöken i partigrupperna, tog talman Per Westerberg emot veteranerna.

Talmannen

Sveriges Riksdag har denna period inte bara den yngste ålderspresidenten hittills utan också den yngsta kammaren sedan den allmänna rösträtten infördes. Omsättningen av ledamöter denna mandatperiod är den högsta någonsin, nämligen omkring 60 %. Ledamöterna blir också yngre och yngre. Detta år präglas dels av det svensk/finska märkesåret men också givetvis av det svenska EU-ordförandeskapet.

Riksmötet pågår hela året.  Utskottsresorna är problemorienterade och sker också under hela året och inte längre med hela utskottet utan i små grupper på 4-6 ledamöter.

Årsmötestalare

Tidigare Moskvaambassadören Sven Hirdman var årsmötestalare och gav en initierad bild av dagens Ryssland under Putins och Medvedevs delade ledarskap. Han talade om en ”kall fred” visavi USA och konstaterade, att Sverige blivit lättviktigt i väst-östkonflikten men nu genom ordförandeskapet i EU föranlett mer aktiva kontakter igen. Inflationen i Ryssland är uppe i 13 % och räntan ligger mellan 14-24 %. Det sociala systemet fungerar emellertid och det ryska folket är tålmodigt och uthärdar. TVn är alltjämt statskontrollerad, men 40 % av befolkningen har tillgång till Internet. Putin/Medvedev har stöd hos folket, medan oppositionen alltfort är splittrad. Försvaret genomgår en omställning till snabba, rörliga förband med satsningar på kärnvapenstyrkor och en övergång från värnplikts- till kontraktsförsvar.

Nordiska gäster

Gäster från de nordiska veteranföreningarna var Jarmo Wahlström, Finland, Oscar D Hillgaar, Norge, samt Ragnar Erlandsson, Åland. Den senare tolkades gästernas tack och inbjöd till besök på Åland.

Nordisk/Europeisk representation under året

Danmark

Onsdagen den 11 mars avhöll FFF sin 23e generalförsamling på Christiansborg i Köpenhamn, varvid Riksdagens Veteranförening representerades av Rune Rydén. Från Finland kom Boris Renlund, från Norge Knut Villy Korseath med hustru och från Slesvig-Holstein i Tyskland kom sedvanligt Uwe Looft. Boris Renlund framförde gästernas tack.

Inalles var det 55 deltagare från folketinget, bl a tidigare statsministern Anker Jörgensen och Köpenhamns överborgmästare Ritt Bjaeregaard. Ordförande Tove Lindbo Larsen omvaldes liksom också styrelseledamöterna Aase Olesen, Birthe Hansen och Bengt Stubkjaer på två år.

Direktören för Industrirådet Hans Skov Christensen höll ett lysande föredrag och förklarade pedagogiskt, hur världen hamnat i den svåra ekonomiska krisen och hur Danmark dels påverkades av den och dels skulle klara sig ur den. ”Nyt fra folketinget” förmedlades av”formanden” Thor Pedersen, venstre. Folketinget kommer bl a att inköpa ett par centrala fastigheter med lägenheter för ledamöterna, vilket jämfört med dagens hyresbidrag innebär en avsevärd besparing.

”Frukost” serverades i ”snapsetinget” före besök på den ”Sorte Diamant” på det Kungliga biblioteket med utställningen ”Everything you can think is true”, som visade skisser, tecknade av kända danskar. Avslutning skedde traditionellt med middag på Copenhagen Plaza.

Finland

Ovanligt många medlemmar deltog i Finlands årsmöte, som i år förlagts så sent som till den 21 juli. Ingegärd Oskarsson representerade vår förening och det tillsammans med Danmarks representation. Ovanlig var också platsen för mötet, nämligen Nådendal. Den nordiska välkomstmiddagen bjöds som brukligt är i Helsingfors, medan årsmötet hölls följande dag i Nådendals Gamla Brunnshus, där stadsfullmäktiges ordförande Mikko Rönnholm välkomnade. Dagens dragplåster var president Tarja Hallonens sommarresidens Gullranda, där deltagarna bjöds på eftermiddagskaffe. Besök gjordes i såväl trädgård som privatbostad. Här i Gullranda bor och arbetar alla i presidentens kansli sommartid.

elsingfors, medan resan mot norr vidtog nästa morgon. Stadsfullmäktiges ordförande Mikko Rönnholm tog emot i det Gamla brunnshuset, som är en fantastisk sommarrestaurang.Efter årsmötesförhandlingar for alla till president Tarja Hallonens sommarresidens Gullranda, där hon bjöd på eftermiddagskaffe Besök gjordes i hennes privata bostad och i den berömda trädgården, där hennes stab guidade besökarna. Hit ut flyttar hela presidentens kansli sommartid och runt om finns villor för logi-behovet.

FP-AP

Enligt föreningens observatörsstatus hos Fp-Ap representerade jag såsom ordförande vår förening vid styrelsesammanträdet i Luxemburg- på själva midsommarafton. Nya medlemmar är FMA(European Parliament Former Members Association), Ukraina och Armenien, medan intresse föreligger från såväl Finland som Polen för observatörsrollen. EU-valet var föremål för analys och diskussion. Årets styrelseseminarium äger rum i Lissabon under hösten och behandlar ämnet ”Vilken roll och status har tidigare ledamöter i det politiska och civila samhället?”  Dit hänvisades också Storbrittaniens diskussion om medlemsavgifterna i Fp-Ap. Till det allmänna seminariet i Kiev hösten 2010 hade inte mindre än 25 tänkbara teman anmälts. Vid omröstningen fastnade majoriteten för Italiens förslag, gällande migrationspolicy. I övrigt förekom ärenden om ändrade stadgar och om ekonomin.


Island 2009      

Årets studieresa lockade 30 resenärer och ställdes till Island, ett länge diskuterat resmål, som ekonomiskt möjliggjordes mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Vi hade tur med vädret och alla syntes nöjda även med programmet. Vi träffade givetvis Islands veteranordförande Ragnar Arnalds liksom ambassaden genom ambassadrådet Ingemar Sundquist. På Alltinget hälsades vi välkomna av Alltingspresidenten Asta Ragnheidur Johannesdottir och informerades i plenisalen av vice talmannen Sif Fridleifsdottir. Därutöver guidades vi givetvis genom Alltingets lokaler. Vi såg den historiska utställningen ”871+ - 2” och fick därtill inblick i den fornisländska litteraturens många sagor på Thjodmenningarmuséet. Vi informerades om aluminiumtillverkningen, besökte Geoterminal Power Plant , grossistfirman OJK Johnsson och Kaabers liksom tandläkarhögskolan med dekanus Inga B Arnadottir. Merparten av oss deltog också i valskådning och fick under en fin förmiddagstur till havs se en mångfald av både vikvalar och delfiner. Två naturupplevelser av rang upplevde vi även, nämligen redan vid ankomsten badet i den Blå lagunen samt den klassiska heldagsresan över Island med Tingvalla, Gullfoss, Geysir och biskopssätet Skalholt, där Harald Bergström med framgång prövade akustiken i kyrkan. En klar, färgstark och fotovänlig dag med frisk luft och historiska vingslag.

VÅR HEMSIDA

www.riksdagensveteranforening.se har nu funnits i ett år. Carl-Johan Wilson sköter den och han liksom styrelsen i övrigt rekommenderar medlemmarna att ”gå in” och gärna att ha synpunkter. Här kommer vi bl a att kommunicera studieresorna och lägga ut tillämplig information i olika frågor. Kiev är t ex resmål 2010. Intresseanmälan kan göras över e-posten veteranforeningen@live.se

MEDLEMSAVGIFTEN

Avgiften för 2009 skall betalas före årsskiftet.

Styrelsen påminner därför dem som av någon anledning missat inbetalningen.

Med detta Höstbrev bifogas vår påminnelse, som av rationella skäl går till alla medlemmar. De som redan betalat avgiften, kan alltså bortse från densamma. Alla övriga, som berörs, gör förhoppningsvis snarast sin inbetalning.

ÅRSMÖTET

Kommer efter samråd med talmannen att äga rum onsdagen den 5 maj 2010.

MOTIONER

till årsmötet 2010 skall vara inkomna senast 5 april för att kunna behandlas av styrelsen. Vänta inte till sista dagen!

LITTERATUR

Flera intressanta böcker har under året tillkommit på litteraturlistan, som bifogas detta utskick. Bertil Fiskesjö är kontaktperson och ansvarar för den.

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Stockholm  i  november 2009

Mona Saint Cyr

ordförande                       

 

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2010-12-01