Riksdagens Veteranförening

Välkommen till Riksdagens Veteranförening

Riksdagens Veteranförenings medlemmar är tidigare ledamöter av Sveriges Riksdag. Föreningen bildades 1987.

Den som varit ledamot av Sveriges Riksdag under minst en mandatperiod (från år 1994 = 4 år) kan vara medlem i Riksdagens Veteranförening. Efter varje mandatperiod erbjuds de för medlemskap kvalificerade avgående riksdagsledamöterna medlemskap i veteranföreningen.

Du som vill veta mer hur du blir medlem kan läsa här. Bli medlem.

Senaste inlägg

Årsmöte 15 maj 2024

Föreningens årsmöte ägde rum 15 maj. Handlingarna inför mötet finns här

Gästföreläsare på årsmötet var Sveriges Radios Washington-korrespondent Ginna Lindberg.
Talmannen berättade om det senaste från Riksdagen.

Den nya styrelsen finns här

Dessutom fortsätter planeringen för att gå ut i skolor och prata demokrati.

En länk till en presentation finns här .