Riksdagens Veteranförening

Välkommen till Riksdagens Veteranförening

Riksdagens Veteranförenings medlemmar är tidigare ledamöter av Sveriges Riksdag. Föreningen bildades 1987.

Den som varit ledamot av Sveriges Riksdag under minst en mandatperiod (från år 1994 = 4 år) kan vara medlem i Riksdagens Veteranförening. Efter varje mandatperiod erbjuds de för medlemskap kvalificerade avgående riksdagsledamöterna medlemskap i veteranföreningen.

På grund av pandemin har verksamheten varit begränsad och årsmötena 2020 och 2021 har ställts in. Styrelsen har haft något fysiskt möte men de flesta styrelsemötena har hållits digitalt.

Tack till alla som trots inställda möten betalat in medlemsavgiften.

Efter två år av pandemi har vi äntligen kunnat hålla årsmöte i riksdagen.

En kort rapport från dagen finns här

Den nya styrelsen finns  här

Nyvalda ordföranden Maj-Inger Klingvall och vice ordförande Margareta E Nordenvall tillsammans med talman Andreas Norlén