Riksdagens Veteranförening

Välkommen till Riksdagens Veteranförening

Riksdagens Veteranförenings medlemmar är tidigare ledamöter av Sveriges Riksdag. Föreningen bildades 1987.

Den som varit ledamot av Sveriges Riksdag under minst en mandatperiod (från år 1994 = 4 år) kan vara medlem i Riksdagens Veteranförening. Efter varje mandatperiod erbjuds de för medlemskap kvalificerade avgående riksdagsledamöterna medlemskap i veteranföreningen.
Du som vill veta mer hur du blir medlem kan läsa här. Inbjudan nya medlemmar

Under pandemin var verksamheten begränsad och årsmötena 2020 och 2021 ställdes. Nu har styrelsen haft sitt första möte efter årsmötet 2022  och har börjat diskutera bland annat hur vi som tidigare riksdagsledamöter kan bidra med för att stärka demokratin.

En kort rapport från årsmötet finns här 
Här finns Årsmötesprotokoll 2022
Den nya styrelsen finns  här

Nyvalda ordföranden Maj-Inger Klingvall och vice ordförande Margareta E Nordenvall tillsammans med talman Andreas Norlén