Riksdagens Veteranförening

Välkommen till Riksdagens Veteranförening

Riksdagens Veteranförenings medlemmar är tidigare ledamöter av Sveriges Riksdag. Föreningen bildades 1987.

Den som varit ledamot av Sveriges Riksdag under minst en mandatperiod (från år 1994 = 4 år) kan vara medlem i Riksdagens Veteranförening. Efter varje mandatperiod erbjuds de för medlemskap kvalificerade avgående riksdagsledamöterna medlemskap i veteranföreningen.

Du som vill veta mer hur du blir medlem kan läsa här. Bli medlem.

Senaste inlägg

Besök årsmöte finska riksdagens veteranförening

Årsmöte 15 maj 2024
Föreningens årsmöte är planerat till den 15 maj. Mer information kommer.

Dagen efter, 16 maj, är också planerat ett besök i Norrköping.

Dessutom fortsätter planeringen för att gå ut i skolor och prata demokrati.
Mer finns att läsa här .