Årsmöteshandlingar

Dagordning årsmöte Riksdagens Veteranförening 22-05-04

Bokslut 2019-2021

Förslag till reviderade stadgar bilaga

Stadgeförslag Riksdagens veteranförening 2022

Nuvarande Stadgar

Verksamhetsberättelse för år 2020 och 2021

Revisionsberättelse för 2021

Budget 2022

Anmälan

För anmälan är det viktigt att du svara på alla frågor nedan.

Namn:

Vill du delta vid kristna gruppens andakt:
Partikansli du önskar besöka:
Utskott du önskar besöka:
Önskar du delta vid buffén:

Anmälan mejlas till bibi.junttila@riksdagen.se eller postas till Veteranföreningen senast den 19 april.
Riksdagens Veteranförening
Att: Bibi Junttila
100 12 STOCKHOLM

Påminnelse till dem som ännu inte betalat medlemsavgiften 250 kr/år plusgiro 49 09 52-9.
Numera möjligt att Swisha 1232467975

Obs! Glöm inte fylla i ditt namn.

Underlaget för utbetalning av resekostnadsersättning finns här Resekostnadsersättning 2022 men kommer även finnas i papper utanför Andrakammarsalen tillsammans med övriga handlingar.