Riksgatan på Helgeandsholmen med de två valven mellan Riksdagshuset östra (t.h.) och Riksdagshuset västra. Båda byggnaderna uppfördes 1897-1905. Riksdagshuset västra byggdes för Riksbanken, men ombyggdes för enkammarriksdagen 1980-1983.
Andrakammarsalen hade 223 platser för ledamöter. Enkammarriksdagen inleddes 1971 i det provisoriska riksdagshuset vid Sergels Torg (nu Kulturhuset). Sedan riksdagen flyttade tillbaka till Helgeandsholmen 1983 används Andrakammarsalen för gruppmöten med det största riksdagspartiet och för utfrågningar, konferenser i Riksdagens regi mm. Målningar av Axel Törneman.
Ledamotshuset, som tidigare var kanslihus med arbetsplatser för regeringens statsråd och personal. Här finns nu arbetsrum för ett antal ledamöter samt partikanslier för några av riksdagens politiska partier.
Sammanbindningsbanan – 45 m lång – i gamla riksdagshuset ”band samman” Första Kammaren och Andra Kammaren. Eftersom ledamöterna på den tiden inte hade egna arbetsrum i riksdagshuset fick sammanbindningsbanan stor betydelse för både gemenskap och kommunikation. Där träffades ledamöterna och där utväxlades bland annat information om hur debatterna gick i de båda kamrarna. Nu används sammanbindningsbanan bl a till mottagningar, måltider och utställningar.