Riksdagens Veteranförenings Styrelse efter årsmötet 2023

Ledamöter:
Maj-Inger Klingvall (S), Ordförande
Margareta E Nordenvall (M), vice Ordförande
Anne-Marie Ekström (L) , Kassör
Ingrid Burman (V)
Kenneth Lantz (KD)
Barbro Feltzing (MP)
Agne Hansson (C)
Monica Lövgren (SD)

Ersättare:
Carin Lundberg (S)
Lena Asplund (M)
Solveig Zander (C)
Ulf Nilsson (L)
Kent Persson(V)
Yvonne Andersson (KD)
Elisabeth Falkhaven (Mp)
Jonas Millard (SD)

_________________________________

Revisorer
Marianne Carlström (S), Anders G Högmark (M)

Ersättare: Karin Piksäter (L), Sven Bergström (C)