Riksdagens Veteranförenings Styrelse efter årsmötet 2022

Ledamöter:
Maj-Inger Klingvall (S), Ordförande
Margareta E Nordenvall (M), vice Ordförande
Anne-Marie Ekström (L) , Kassör
Ingrid Burman (V)
Kenneth Lantz (KD)
Barbro Feltzing (MP)
Agne Hansson (C)
Caroline Nordengrip (SD)

Ersättare:
Carin Lundberg (S)
Jeppe Johnsson(M)
Solveig Zander (C)
Ulf Nilsson (L)
Kent Persson(V)
Yvonne Andersson (KD)
Marianne Samuelsson (Mp)
Jonas Millard (SD)

_________________________________

Revisorer
Marianne Carlström (S), Anders G Högmark (M)

Ersättare: Barbro Sandberg (FP), Sven Bergström (C)

Valberedning

Vid årsmötet 2022 Valdes till Valberedning Inför årsmötet 2023: Patrik Norinder (M) , Karin Pilsäter (L), Anita Scherstén (S), Birgitta Carlsson (C), sammankallande, Sven-Erik Sjöstrand(V), Irene Oskarson (KD) , Agneta Börjesson (MP) och Mikael Strandman (SD)