Riksdagens Veteranförenings Styrelse efter årsmötet 2019

Ledamöter:
Jan Björkman (S), Ordförande
Rune Rydén (M), vice Ordförande
Görel Thurdin (C)
Anne-Marie Ekström (L) , Kassör
Britt-Marie Danestig (V)
Kenneth Lantz (KD)
Barbro Feltzing (MP)
Ersättare:
Carin Lundberg (S)
Margareta E Nordenvall (M)
Agne Hansson (C)
Ulf Nilsson (L)
Lars Bäckström (V)
Irene Oskasson (KD)
Marianne Samuelsson (Mp)

_________________________________

Revisorer
Marianne Carlström (S), Anders G Högmark (M)

Ersättare: Barbro Sandberg (FP), Sven Bergström (C)

Valberedning

Vid årsmötet 2019 Valdes till Valberedning Inför årsmötet 2020: Lars Hjertén (M) sammankallande, Karin Pilsäter (L), Anita Scherstén (S), Birgitta Carlsson (C), Sven-Erik Sjöstrand(V), Sven Brus (KD) och Agneta Börjesson (MP)