Studiebesök på Visualiseringscenter i Norrköping, Campus Norrköping, 16 maj kl. 12-16.30

I samband med årsmötet 15 maj kan styrelsen erbjuda ett intressant studiebesök i Norrköping dagen efter med fokus på ett område som pekar rakt in i framtiden.

Visualiseringscenter är ett samverkansprojekt mellan Linköpings Universitet, Norrköpings kommun och RISE (Research Institutes of Sweden). Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings Universitet. Forskningen som bedrivs handlar till stor del om avancerad datorgrafik och metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder. Det forskas även om hur andra sinnen förutom synen kan användas vid visualisering, samt hur visualiseringar kan användas vid undervisning.

RISE C-studio arbetar med projektbaserad tillämpad forskning, utveckling och experimentell produktion inom området visualisering och interaktionsdesign.

Centret har ett 100-tal samarbeten nationellt och internationellt med forskningsinstitut, muséer, företag, statliga verk och myndigheter samt omfattande extern finansiering.

Visualiseringscenter som science center gästas årligen av omkring 100 000 besökare. Centret inrymmer interaktiva utställningar, en domteater med visningar i 360 grader och VR-arena. Det primära målet med verksamheten är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar. Varje år besöker 10 000 skolelever centret.

Professor Anders Ynnerman, Linköpings Universitet, kommer att guida oss runt i utställningarna samt ge oss bakgrunden till forskningen. Dessutom får vi uppleva en domföreställning.

Programmet börjar med lunch och slutar med fika. Allt för 150 kr inklusive entré. Resan betalar du själv.

Anmälan mejlas till bibi.junttila@riksdagen.se senast 15 april.