Riksdagens Veteranförening har ingen administrativ organisation med telefonpassning eller e-post.
Veteranföreningen kan kontaktas per post till:
Riksdagens Veteranförening
Sveriges Riksdag
100 12 STOCKHOLM

_________________________________________________

Plusgiro

Riksdagens Veteranförenings plusgirokonto är 49 09 52-9

Årsavgiften är 250 kronor. Avgiften aviseras normalt i anslutning till kallelse till årsmöte. Glöm inte ange namn vid betalning.