Riksdagens veteranförenings historia

1986 inträffade det ovanliga att en enskild motion bifölls i riksdagen. Den handlade om
att riksdagsledamöter som lämnar riksdagen borde ha en organisation där man kunde samlas. Sådan organisation fanns i andra länder som Västtyskland och Damark. Därför kunde Riksdagens veteranförening bildas 4 juni 1987 vid ett möte där cirka 100 tidigare riksdagsledamöter var närvarande.

Vid detta möte antogs också stadgarna där det fastslås att föreningen är en politiskt och religiöst neutral förening och att ändamålet med föreningen är

• att sammanföra medlemmarna till kamratliga sammankomster.

• att förmedla erfarenheter av riksdagsarbetet.

• att tillvarataga de f.d. ledamöternas gemensamma intressen.

• att ge information till medlemmarna i aktuella frågor.

• att med sin erfarenhet tjäna den parlamentariska demokratin i Sverige.

Föreningen har sedan utvecklat sin verksamhet.

Varje år hålls ett årsmöte i Riksdagens lokaler varvid de tidigare ledamöterna också besöker något utskott som de varit aktiva i. De besöker också respektive parti. Vid årsmötet hålls vanliga årsmötesförhandlingar och någon talare inbjuds. Talmannen är också delaktig i mötet.

Utöver detta har lokala träffar hållits och många tidigare ledamöter har deltagit i resor till olika länder med besök i dessas parlament.

Internationella kontakter har utvecklats. Riksdagens veteranförening är medlem i en europeisk organisation för tidigare riksdags och parlamentsledamöter. European Association of Former Members of Parliament. Mer om detta finns under fliken Internationellt.

Under fliken Internationellt finns också mer om det utbyte som föreningen har med de nordiska grannländeras tidigare parlamentsledamöter.