Nordiska länderna

Veteranföreningarna i de nordiska ländernas parlament brukar inbjuda representanter för systerföreningarna till sina årsmöten. Rapporter från dessa läggs in under fliken Aktuellt.

Internationellt övrigt

Riksdagens Veteranförening är medlem i FP-AP, European Association of Former Members of Parliament. Det är en paraplyorganisation för de europeiska parlamentens veteranföreningar. I en artikel daterad 2009-04-16 under Arkiv finns beskrivet om när Veteranföreningen gick med.

De senaste åren har Sverige innehaft ordförandeposten genom Rune Rydén. Ordförandeskapet har förlängts automatiskt på grund av pandemin.

Hemsida

Resor till andra europeiska länder

Veteranföreningen har organiserat ett antal gruppresor till andra europeiska länder där bland annat respektive parlamentets veteranförening ordnat program med information om landet och dess politik. Resorna, med ett 40-tal deltagare – har helt bekostats av resenärerna själva. Rapporter från tidigare resor finns under Arkiv.