Den som varit ledamot av Sveriges Riksdag under minst en mandatperiod (från år 1994 = 4 år) kan vara medlem i Riksdagens Veteranförening. Efter varje mandatperiod erbjuds de för medlemskap kvalificerade avgående riksdagsledamöterna medlemskap i veteranföreningen.

Riksdagens Veteranförening har cirka 300 medlemmar.

Styrelsen som består av en ledamot och en ersättare från varje parti sammanträder i riksdagshuset 3-4 gånger per år..

Riksdagens Veteranförenings verksamhet finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter. Föreningens viktigaste arrangemang är årsmötet i april eller maj månad.

SÅ HÄR PRESENTERAS FÖRENINGENS ÄNDAMÅL I STADGARNAS § 1

RIKSDAGENS VETERANFÖRENING är en politiskt och religiöst neutral sammanslutning för f.d. riksdagsledamöter. Dess ändamål är…

  • att sammanföra medlemmarna till kamratliga sammankomster.
  • att förmedla erfarenheter av riksdagsarbetet.
  • att tillvarataga de f.d. ledamöternas gemensamma intressen.
  • att ge information till medlemmarna i aktuella frågor.
  • att med sin erfarenhet tjäna den parlamentariska demokratin i Sverige.