Här kan du läsa årmötesprotokollet

Årsmötesprotokoll 2022

Nyvalda ordföranden Maj-Inger Klingvall och vice ordförande Margareta E Nordenvall tillsammans med talman Andreas Norlén