GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Kerstin Heinemanns rapport från FP-AP:s möte

FP-AP:s möte startade på kvällen den 6 oktober med en mottagning arrangerad sv staden Strasbourg. Det blev ett bra tillfälle att lära känna de övriga deltagarna.

 

Mötet ägde sedan rum den 7 oktober med en behandlinga av The Charter of Strasbourg. Dokumentet är ettt ställningstagande til hur FP-AP:s arbete skall bedrivas. Mötet godkände förslaget efter vissa små förändringar, något protokoll föreligger inte än.

Förutom tidigare fastställda mål antogs mål för att möta de nya utmaningar som Europa och världen ställts inför. Det gäller då inte minst de finansiella problemen men även en rad andra områden som t.ex. klimatet, den politiska stabiliteten, terrorism och en rad andra områden.

Målet är att f.d. parlamentariker skall ställa sina kunskaper till förfogande för att både vara nuvarande parlamentariker till hjälp och att sprida kunskap om vikten av samarbetet inom EU bland Europas medborgare.

I samband med mötet meddelades det att från och med nästa år blir Andorra och Polen medlemmmar i FP-AP.

 

Hälsningar

 

Kerstin Heinemann

(FP-AP är paraplyorganisation för europeiska parlaments veteranföreningar.)

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2013-04-17