Gå tillbaka till Arkiv


Ny entr till Ledamotshuset

dsc_0126_ledamotshusentre_400

 För entrén vid Mynttorget har bevakningspersonalens plats flyttats från våning 3 i Ledamotshuset till en nyöppnad entré i husets Nordöstra hörn.

dsc_0129_ledam_entre_400

 

När entrén är bemannad sker in- och utpassage genom säkerhetsglasdörrar som manövreras dels med behörigas kort, dels av bevakningspersonalen. När entrén är obemannad gäller som tidigare att behöriga kort och koder ger tillträde.

 

dsc_0132_ledamot_skulptur_400_01

Gården med Bror Hjorths skulptur ”Mor och barn” är inte längre tillgänglig för allmänheten.

 

 Två av hissarna i Ledamotshuset är anslutna till entrén.

 (Hissdörrarna finns i öppningarna i valvets väggar - till vänster och till höger på bilden.)

 

 

 

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2010-09-09