Gå tillbaka till Arkiv


Medlemskap i Europa

Vid FP-APs (European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe or the European Union) genralförsamlings årsmöte i Paris i februari upptogs Riksdagens Veteranförening som ny medlem efter två års observatörskap. Från vår förening närvar ordförande Mona Saint Cyr samt Rune Rydén, som också är styrelsens arrangör av årets utrikes studieresa till Kiev i höst.  Ukraina blev medlem i FP-AP redan före oss.

Ny president i FP-AP är Cyperns representant Nino Hadjirousons. Hans mandatperiod är två år.Han har fyra vicepresidenter med  vardera olika ansvarsområden (Frankrike, Holland, Italien och Portugal). Den nya styrelsen har sedan dess haft ett sammanträde i Bryssel,  nämligen i den belgiska senaten, där organisationens administrativa centrum är beläget. Vid tillfället hade parlamentet upplösts inför stundande nyval. Den belgiska veteranorganisa-tionen  Pro Lege passade dock  på att fira sitt 30-årsjubileum. Närmast stundar ett symposium   i Kiev  kring ämnet  ”Migration and Integration in Europe”.

Mona Saint Cyr

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2013-04-17