GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Ordförandens höstbrev 2010

 

ÅRSMÖTE 2010

225 veteraner infann sig till årsmötet 2010 i Riksdagens Andrakammarsal. Förmiddagen hade sedvanligt ägnats åt kamratlig samvaro på partikanslierna samt deltagande i kristna gruppens välbesökta andakt med sommarpsalmer och en betraktelse av kaplan Carl-Erik Sahlberg.

Talman Per Westerberg konstaterade i sitt hälsningsanförande, att valrörelsen redan börjat och att olika scenarier stundar till hösten. Utdragna regeringsbildningar kan bli fallet och ändrade budgetar. 70 ledamöter lämnar riksdagen ”frivilligt”, varför stor omsättning väntas i riksdagen.  Byggnadens entréer förändras stegvis-för 15-20 miljoner kr – för en förbättrad säkerhet. Mycket elektronik ingår, en stor förändring gentemot inflyttningen 1983. Stammar byts nu. En redan trångbodd riksdag nödgas byta lokaler. Organisationen är numera stor med egna sekreterare åt varje ledamot. Partierna svarar för 600 och totalt vistas 1500 personer inom lokalerna, varför mer och mer av den möjliga administrationen flyttas ut utanför riksdagens kärnverksamhet. Man filar vidare på utskottsorganisationen. Twittring sker från utskottens sammanträden om vad gäster säger – något otillåtet, som öppnar för framtida problem.  Studieresornas tid är förbi. Istället sker tjänsteresor med kort, arbetsinriktad rapportering. Sverige är vidare det första EU-land, som öppnat gränserna för arbetskraftsinvandring även för länder utanför EU, speciellt för tekniker och IT-sektorn. Först måste dessa invandrare dock ha fast arbete i Sverige och får stanna efter en vistelse på 5 år. Slutligen informerade talmannen om att tjänsten som riksdagsdirektör är utlyst och tillsättes 4e oktober.

Christer Fuglesang var årets dragplåster. Denne ”utomjording” fängslade den fullsatta andrakammarsalen under en timme, där han med bild och ord beskrev sina rymdfärder. Det sprakar och skakar vid starten. Redan efter två dagar är det dags för den första rymdpromenaden. Efter 203 varv runt jorden återvänder farkosten till Florida.  Rymdstationen byggdes 1998 och bemannades permanent år 2000. Sex personer utgör full bemanning och vistas där i 6 månader åt gången. På bilden ser vi 13 personer från fem länder samsas under en vecka. Vid en avskedsmiddag skålar de i renad urin = återvinning. Maten är torkad i plastpåsar och tillsätts vatten för att ge rätt och viktig konsistens. Dricksglas förekommer inte – utan sugrör. Toalettbesöken är tekniska. Jorden nedanför är gränslös i vitt och blått. Man räknar till 16 soluppgångar per dygn.

Roligt, konstaterar Christer, och socialt. Målet med rymdfärderna är experiment inom fysik, kemi, biologi, medicin, teknik mm. Tyngdlöshet kan ej studeras på jorden. Jordobservation och atmosfärsstudier sker. Tre rymdfärjeflygningar återstår (vid två av 131 starter hittills förolyckades rymdfarare). ESA består av 18 medlemsländer, där östsidan successivt ansluter sig. Budgeten omsluter tre miljarder euro, varvid Tyskland/Frankrike står för merparten. Länderandelarna relateras till BNP. I ESAs rymdprogram ingår också Kirunaprogrammet. Om man blickar framåt, torde månfärder bli aktuella på nytt omkring 2020 och Mars ligger inom ett 25-årsperspektiv.

Nordiska gäster vid årsmötet var: Ragnar Erlandsson, Åland, Markus Aaltonen, Finland, samt Öysten Hedström, Norge.

 

NORDISK/EUROPEISK REPRESENTATION

Bertil Fiskesjö representerade vår förening vid FFFs (Forhenvaerende Folketingsmedlemmers forening) årsmöte på Christiansborg i Köpenhamn i mars månad.  Där var också gäster från Norge, Tyskland och Finland. Forman for Folketinget Thor Pedersen belyste ”Nyt fra Folketinget” och kommenterade bl a regeringsombildningen. Tidigare ledamoten av EU-kommissionen Mariann Fischer Boel gav en entusiastisk redogörelse för arbetet i kommissionen. Tove Lindbo Larsen omvaldes som ordförande och underströk vikten av samarbetet mellan de nordiska föreningarna och redovisade också den omfattande reseverksamheten inom föreningen.  På eftermiddagen anordnades en utflykt till – och visning av ”det nye skuespilhus” vid Sankt Annae Plads.

Kerstin Ekman var gäst vid årsmötet i april med Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter i Oslo. Hennes besök kolliderade med den ryske presidentens. Denne togs emot på Stortinget av dess president Dag Terje Andersen, medan Karl Johann prunkade, smyckad i omväxlande norska och ryska flaggor. Detta skådespel kunde även gästerna från Finland och Danmark bevittna. Efter föreningens årsmöte presenterades ett reseprogram till Baltikum med besök både i Riga och i Tallin. Chefen för Riksrevisionen Jörgen Kosmo talade om norsk ekonomi och norskt deltagande i internationellt, ekonomiskt arbete. Han berättade också, att ”oljefonden” nu uppgår till 3000 miljarder nkr! Vid den efterföljande måltiden var Stortingets president värd, innan han själv skulle deltaga i Kungens middag.

Veteranföreningens nuvarande ordförande på Åland och förutvarande talman Ragnar Erlandsson hade inbjudit vår förening att övervara festligheterna kring minnet av Ålands självstyrelses tillkomst den 9 juni 1922.  Det skedde med fanor, musik, tal och stipendieutdelning i anslutning till dels Julius Sundbloms staty, dels inne i lagtinget. Nuvarande talmannen Roger Nordlund talade om självstyrelsens värde och betydelsen av att den håller jämna steg med utvecklingen i omvärlden. Vår förening representerades av Mona Saint Cyr samt Harald Bergström, som också tillsammans med värdarna gjorde flera studiebesök dels på den försommarfagra ön, dels i Mariehamn, där de bl a fick besöka det nya kultur-och kongresshuset Alandica. Vår förening stod 1988 ”fadder” för lagtingets veteranförenings tillkomst.

ASSOCIATION OF FORMER MEMBERS OF PARLIAMENT…

Vid FP-APs (Association of former members of parliament of the member states of the Council of Europe) generalförsamlings årsmöte i Paris i februari upptogs Riksdagens Veteranförening som ny medlem efter två års observatörskap. Mona Saint Cyr och Rune Rydén företrädde föreningen. Ny president i FP-AP blev Cyperns representant Nino Hadjirousons. Hans mandatperiod är två år. Han har fyra vicepresidenter (Frankrike, Holland, Italien och Portugal) med vardera olika ansvarsområde.

Vartannat år håller associationen ett seminarium. I år var Ukraina arrangör för detta i Kiev under temat Migration and Integration in Europe.  Omkring 60 personer deltog. Värdskapet sköttes av Mikola Bairak. Seminariet utmynnade i en deklaration, som kommer att distribueras till bl a medlemsländernas parlament. Den återfinns också på den gemensamma associationens hemsida www.fp-ap.org

 

REGIONALT STUDIEBESÖK – NYHET

Ett veteranbesök på Volvo-muséet var föreningens första test på ett regionalt studiebesök som alternativ och komplement till de internationella. Det är ett endagsarrangemang för veteranerna, som därvid också får medföra anhöriga, vilket inte är tillämpligt vid våra utrikes resor. Styrelsens tanke är att årligen kunna erbjuda medlemmarna ett sådant arrangemang med hjälp av lokala/regionala medlemsarrangörer. För nästa år torde Västmanlandsregionen ta på sig detta. Göteborgsarrangemanget, som planerades och genomfördes av Kerstin Ekman och Elisabet Franzén, var uppskattat och gynnades av ett strålande väder.

 

VETERANER I KIEV     

Årets utrikesresa gällde Kiev, ett intressant och mycket spännande resmål. 26 veteraner deltog i resan, som genomfördes 26/9-1/10. Reseansvarig var Rune Rydén.  Guide och tolk under hela vistelsen var civilekonom Yanina Steneram.  En mycket positiv ambassad med ambassadör Stefan Gullgren och förste ambassadsekreterare Mårten Ehnberg tog väl hand om oss med såväl briefing som värdskap vid en lunch. Förre ambassadören i Sverige Leonid Kosjara tog emot oss på parlamentet och veteranföreningen informerade och lät oss ställa frågor. Många besök gjordes givetvis härutöver t.ex Sofiakatedralen, grottklostret Petjerskaja Lavra, krigskomplexet ”Mor av Moderland”, Tjernobylmuséet, Golodomors svältmonument förutom en båtutflykt på Dnjepr och en balettföreställning av Svansjön. Vi träffade också en frimodig och ambitiös, ung svensk Stefan Stolt – som orädd satsar på att utveckla jordbruket på Ukrainas feta jordar – samt lyssnade på Johan Kempe, som företräder Atlas Copcos insatser i landet.


 

HEMSIDAN

Styrelsen emottar gärna synpunkter på vår nu tvååriga hemsida, som sköts av Carl-Johan Wilson. Ett höstbrev kommer bara en gång om året, men hemsidan uppdateras fortlöpande. Vi rekommenderar därför ett besök på www.riksdagensveteranforening.se

 

NYA MEDLEMMAR

Presumtiva medlemmar får alltid ett erbjudande om medlemskap i samband med att val har hållits. Det händer, att tidigare riksdagsledamöter, som övergått till andra uppdrag under pågående mandatperioder ”hamnar mellan stolarna” och därför inte uppmärksammas av oss. Vi vädjar till medlemmar, som känner till dylika missar att förmedla kontakten till vår förening.

 

LITTERATURLISTAN    

Den litteraturlista, som hanteras av Bertil Fiskesjö, har nu hunnit växa ordentligt. Den återfinns därför numera just på vår hemsida.

 

ÅRSMÖTE 2011             

Datum för årsmötet i maj har ännu inte kunnat fastställas, eftersom Kammarens sammanträdesplan för våren bestäms först någon gång i januari.  Det kommer dock då att tillkännages på vår hemsida.

 

Med dessa noteringar ur vårt verksamhetsår ber jag att få önska alla medlemmar en riktigt

 

GOD JUL    

OCH

GOTT NYTT ÅR              

 

Stockholm december 2010

Mona Saint Cyr

ordförande

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2011-05-05