Gå tillbaka till Arkiv


European Association of Former Members of Parliament

MEDLEMSKAP  FP-AP - European Association of Former Members of Parliament

 

Vid Veteranföreningens årsmöte 2009 beslutades om medlemskap i den europeiska organisationen för forna parlamentsledamöter( kortform FP-AP).

FP-AP , som initierades 1984, har idag 19 medlemmar. Den är öppen för  länder, som tillhör Europarådet och/eller  EU-parlamentet. I år har organisationen aktivt sökt kontakt också med ett tiotal av ytterligare länder, bl a de östeuropeiska.

Organisationen består av en styrelse, där varje medlemsorganisation har  rätt till två ledamöter, samt en Generalförsamling med tre ledamöter per land. Organisationens  styrelse sammanträder  tre gånger per år och Generalförsamlingen en.  Säte för organisationen är Nationalförsamlingen i Paris, medan administrationen är förlagd till Bryssels senat med Roland Roblain som generalsekreterare. Tjänstemannaassistans ställs till förfogande genom senaten.

Vartannat år hålls ett diskussionsseminarium över skilda teman,som medlemmarna för fram. Hittills har dessa berört  möjligheterna att stärka de europeiska institutionerna , allmänna europeiska värderingar som stöttepelare i  europeisk konstitution,  europeisk  politisk integration i en värld av förändring samt Europa  och medelhavsområdet i kamp med den internationella terrorismen. Senast i Athén avhandlades den europeiska  konstitutionen och den representativa, delaktiga demokratin. Kommande seminariumn 2010  kommer att behandla fp-ap:s roll och status i det politiska och civila samhället. Det äger rum i Lissabon. Diskussionerna mynnar alltid i ett dokument, som sedan delges medlemsländernas och europaparlamentets politiska församlingar och även i övrigt ges spridning. Arrangör av och värd för  seminarierna är någon av medlemsländerna genom frivilligt åtagande.

Organisationen fp-ap har i sin målsättning att stärka  europeiskt samarbete och identifiera och diskutera aktuella samhällsfrågor. Den vill bidra till en europeisk integration och att underlätta kontakter mellan människor, medlemsländer och organisationer.

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2010-06-15