Rapport från de finska riksdagsveteranernas 25-års jubileum den 3 november 2015.

2022-01-29T16:47:16+01:00

De finska riksdagsveteranerna firade sitt 25-årsjubileum i Lilla Parlamentets auditorium. En vacker och mycket funktionell lokal, med restaurang intill.  Där finns också sammanträdesrummet för Stora utskottet - som beslutar i EU frågor. Lilla Parlamentet ligger till vänster om riksdagshuset, nu på grund av renovering övertäckt av presenningar, som om det