30 jan, 2022

Riksdagens veteranförenings årsmöte 2022

2022-03-04T17:48:24+01:00

Riksdagens Veteranförening håller årsmöte 4 maj i Riksdagen. Besök på riksdagskanslier, utskott mm planeras som vanligt. Vid årsmötet kommer tre års bokslut och verksamhetsberättelser avhandlas. Mer information kommer om årsmötestalare med mera. Årsavgiften är fortfarande är 250:- och sätts in på Plusgiro 49 09 52-9. Obs! Glöm inte att ange

Riksdagens veteranförenings årsmöte 20222022-03-04T17:48:24+01:00
21 sep, 2021

Rapport från veteranmöte i Danmark

2022-01-14T17:22:26+01:00

Rapport från besök på ”Forhenvaerende folketingsmedlemmers forening” den 16 september 2021. Rune Rydén. Den danska veteranföreningen hade årsmöte den 16 september med ett sjuttiotal medlemmar närvarande. De första 10 åren efter att en ledamot lämnat folketinget reser vederbörande gratis på DSB. Många kommer därför gärna till mötena. Vi var två

Rapport från veteranmöte i Danmark2022-01-14T17:22:26+01:00
1 apr, 2021

Uttalande kring demokrati från Veteranföreningens styrelse

2022-01-06T14:49:49+01:00

Uttalande från styrelsen kring demokrati Vi som undertecknar detta tillhör sju olika partier och vi har olika åsikter i många frågor men vi är överens om att vi har rätt att ha olika åsikter. I år är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval.

Uttalande kring demokrati från Veteranföreningens styrelse2022-01-06T14:49:49+01:00
27 nov, 2018

Rapport från den finska veteranföreningens årsmöte den 27 november 2018 i Helsingfors

2022-01-29T17:14:41+01:00

Redan på måndagskvällen var de nordiska gästerna, Erik Dalheim från Norge och Karl-Göran Eriksson från Åland samt undertecknad inbjudna tillsammans med den finska veteranförenings presidium av riksdagens förvaltningsdirektör Pertti Rauhio på en utsökt middag på restaurang Werner. Tisdagen inleddes med en guidad visning av presidentens slott. Imponerande vackert i vitt

Rapport från den finska veteranföreningens årsmöte den 27 november 2018 i Helsingfors2022-01-29T17:14:41+01:00
10 maj, 2016

Rapport från ”Foreningen av tidligere stortingsrepresentanters” årsmöte den 10 maj, 2016.

2022-01-28T17:45:01+01:00

Dagen inleddes med ett besök på respektive parti där också lunch serverades. Efter lunchen höll Elin Agdestein (h) från Utrikes och försvarskommitten ett föredrag med titeln ”Försvar i förändring”. Några punkter i hennes anförande: Nya säkerhetspolitiska utfordringar. Ryssland vill vara en ”game player”. Ändringen i politiken började i Georgien, sedan

Rapport från ”Foreningen av tidligere stortingsrepresentanters” årsmöte den 10 maj, 2016.2022-01-28T17:45:01+01:00
3 nov, 2015

Rapport från de finska riksdagsveteranernas 25-års jubileum den 3 november 2015.

2022-01-29T16:47:16+01:00

De finska riksdagsveteranerna firade sitt 25-årsjubileum i Lilla Parlamentets auditorium. En vacker och mycket funktionell lokal, med restaurang intill.  Där finns också sammanträdesrummet för Stora utskottet - som beslutar i EU frågor. Lilla Parlamentet ligger till vänster om riksdagshuset, nu på grund av renovering övertäckt av presenningar, som om det

Rapport från de finska riksdagsveteranernas 25-års jubileum den 3 november 2015.2022-01-29T16:47:16+01:00
Till toppen