Ordföranden Maj-Inger Klingvall (S) och Bert Sundström.

Riksdagens veteranförening har hållit årsmöte.

Programmet innehöll besök på respektive partis riksdagskanslier och olika utskott. Kristna gruppen inbjöd också till andakt. Vid själva årsmötet fick den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Några ledamöter har deltagit i internationella möten. Dels som representanter i FP/AP som är en europeisk organisation för tidigare parlamentsledamöter. Dels deltagande i motsvarande nordiska organisationers årsmöten.

Några mindre ändringar gjordes i stadgarna. Dessutom presenterades ett planerat projekt där tidigare riksdagsledamöter ska gå ut i skolor och prata demokrati.

Gästtalare var Bert Sundström, tidigare reporter i bland annat Ryssland. Han talade om dagens situation i Ryssland

Avslutningsvis berättade 2:e vice talman Julia Kronelid om hur riksdagsarbetet ser ut idag och därefter bjöds in till en buffé i Sammanbindningsbanan.

De fyra styrelseledamöter som arbetat med att ta fram projektet där tidigare riksdagsledamöter går ut i skolor. Från vänster Ingrid Burman (V), Yvonne Andersson (KD), Anne-Marie Ekström (L) och Margareta E Nordenvall (M)
Presentationen finns här Projekt Demokrati i skolan – presentation veteranföreningens årsmöte.

Övriga styrelsen finns här