I samband med Almedalsveckan invigde talman Andreas Norlén en utställning ”Från kungamakt till folkstyre – riksdagen 500 år”. I juni firade Sverige 500 år som självständig nation. Riksdagen firar 500 år först 2027. Utställningen finns också på nätet. Här en länk. Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

Närvarande var förutom nuvarande riksdagsledamöter och andra intresserade också några av Riksdagens Veteranförenings medlemmar. På bilden tillsammans med talmannen Anne-Marie Ekström och Olle Wästberg.