Uttalande kring demokrati från Veteranföreningens styrelse

2022-01-06T14:49:49+01:00

Uttalande från styrelsen kring demokrati Vi som undertecknar detta tillhör sju olika partier och vi har olika åsikter i många frågor men vi är överens om att vi har rätt att ha olika åsikter. I år är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval.