Uttalande från styrelsen kring demokrati

Vi som undertecknar detta tillhör sju olika partier och vi har olika åsikter i många frågor men vi är överens om att vi har rätt att ha olika åsikter.

I år är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval. Efter många års rösträttskamp blev detta verklighet. Idag hotas dock demokratin på olika sätt varför det är nödvändigt att ständigt tala om demokrati och värna densamma.

Vi har tyvärr alltför ofta i historien kunnat se, hur det går om man väljer en annan väg än demokratin. Nu senast i USA har Trump lett landet till polarisering. Hans hot, glåpord, öknamn och politik ledde till ett valnederlag. Trump försökte övertrumfa demokratin med lögner om valfusk. Hans hat ledde till en våldsam stormning av USA:s kongress. Mardrömmen blev verklighet.

Det finns också europeiska länder inom och utom EU, där demokratin är under hot. I Belarus slås oppositionen brutalt ned.

Vi tidigare riksdagsledamöter vill visa på vikten att värna vår egen demokrati. Vi vill varna för brist på dialog, fakta som förvrängs till lögner, och angrepp på fundamenten i demokratin.

Ett politiskt samtal som är respektfullt bidrar till att värna demokratin. Vi kan vara politiska motståndare men ändå vara personliga vänner. Det har vi lärt oss av lång erfarenhet

På senare år har tyvärr den politiska debatten ändrat karaktär. Tonen har blivit hårdare och respektfullheten har försvunnit.

Sociala media har i högsta grad bidragit till en onyanserad debatt. Världen och människor delas in i onda och goda och hot och hat är vanligt förekommande. Många delar inlägg utan att kontrollera källan vilket bidrar till att falska nyheter och lögnaktiga uttalanden sprids och blir en sanning.

Det är dags att ta tillbaka den respektfulla debatten även om det ibland självklart kan finnas skäl att rikta hård kritik.

Innan man går in i en debatt, skriftlig eller muntlig, är det viktigt att tänka efter: är det sant, är det nödvändigt, gynnar det debatten.

Demokrati innebär inte att majoriteten totalt bestämmer över minoriteten, utan demokrati bygger på dialog. Men alla måste förstå innebörden av rättigheter och skyldigheter.

Dessutom kräver demokrati också mod inte, bara delaktighet. Mod att tala om hur det förhåller sig och mod att ifrågasätta när rättigheter och skyldigheter åsidosätts.

Det finns mycket som kan göras för att värna och utveckla demokratin.

Civilsamhället med föreningsliv och folkrörelser har bidragit till att utveckla demokratin i Sverige. Där lär man sig att lyssna och rösta om vad som ska gälla. Civilsamhället måste stöttas så att den skolan för demokrati består.

Det är också viktigt att unga under sin skoltid får grundläggande kunskap om våra demokratiska processer. Där vill och kan vi, som varit riksdagsledamöter bidra med vår erfarenhet.

Nu när demokratin firar 100 år måste vi tillsammans stärka och utveckla demokratin. Då kommer vi tidigare ledamöter av Sveriges riksdag att vara med.

Riksdagens Veteranförenings styrelse