Vid senaste styrelsemötet i Riksdagens Veteranförening beslöts att göra följande uttalande.

Vi tidigare riksdagsledamöter från 7 olika partier ser med förfäran på Rysslands invasion av Ukraina. Igen ger sig en diktator på ett demokratiskt land. Putins angrepp på Ukraina är ett angrepp på alla demokratier. I hans eget land slås all kritik på invasionen ner. Yttrandefrihet och demonstrationer tillåts inte. Invasionen får inte ens kallas invasion. Det är det som kännetecknar en icke-demokrati.

Självklart måste Ukraina få all möjlig hjälp från omvärlden, både humanitär och militär.

Men det som händer blir en påminnelse om hur viktigt det är att värna vår egen demokrati. Demokrati innebär inte att majoriteten totalt bestämmer över minoriteten, utan demokrati bygger på dialog. Men alla måste förstå innebörden av rättigheter och skyldigheter.

Tyvärr har på senare år tonen blivit hårdare i den politiska debatten. Respektfullheten har försvunnit. Sociala medier har bidragit till en onyanserad debatt. Många delar inlägg utan att kontrollera källan.  Falska nyheter och lögnaktiga uttalanden sprids och blir sanning. I allra högsta grad farligt i orostider.

Dialog och ett respektfullt politiskt samtal riskerar att vändas till hotfulla ord.

Innan man går in i en debatt är det viktigt att tänka efter: är det sant, är det nödvändigt, gynnar det debatten. Ett sådant tankesätt gynnar demokratin.

Civilsamhället med föreningsliv och folkrörelser har bidragit till att utveckla demokratin. Där lär man sig lyssna och rösta om vad som ska gälla. Civilsamhället måste stöttas så att den skolan för demokrati består.

Det är också viktigt att unga under sin skoltid får grundläggande kunskap om våra demokratiska processer.

I dessa orostider när demokratin är hotad är det av största vikt att vi pratar om vår egen demokrati och ser till att den består och värnas.

Vi slår vakt om Ukrainas demokrati och självständighet i denna svåra tid.

 

Ledamöter i Riksdagens Veteranförenings styrelse representerande Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,  Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet.