Riksdagens Veteranförening håller årsmöte 4 maj i Riksdagen. Besök på riksdagskanslier, utskott mm planeras som vanligt. Vid årsmötet kommer tre års bokslut och verksamhetsberättelser avhandlas. Mer information kommer om årsmötestalare med mera.

Årsavgiften är fortfarande är 250:- och sätts in på Plusgiro 49 09 52-9. Obs! Glöm inte att ange ditt namn.

Snart kommer det också vara möjligt att betala in via Swish.