Rapport från besök på ”Forhenvaerende folketingsmedlemmers forening”

den 16 september 2021. Rune Rydén.

Den danska veteranföreningen hade årsmöte den 16 september med ett sjuttiotal medlemmar närvarande. De första 10 åren efter att en ledamot lämnat folketinget reser vederbörande gratis på DSB. Många kommer därför gärna till mötena. Vi var två nordiska gäster, Öyvind Halleraker från Norge och jag från Sverige. Finland hade ännu inte helt lyft restriktionerna p.g.a. pandemin.

Som vanligt började mötet i ”Faellessalen” på Christiansborg klockan 10.30 med att föreningens ”formand” Kaj Stillinger hälsade alla välkomna till dagens möte varefter Folketingets ”formand” Henrik Dam Kristensen berättade on ”Nytt fra Folketinget”. Speciellt berörde han de nya säkerhetsarrangemangen runt huset; en stor halvcirkel av stenklot på framsidan som effektivt hindrar bilar att komma nära.

Liksom i Sverige har naturligtvis coronaepidemin påverkat arbetet men man har inte reducerat antalet ledamöter trots att nedstängningen av samhället varit restriktivare än i Sverige.

Den politiska situationen med många partier och fler partibytare än någonsin har försvårat arbetet. Ett riksrättsåtal mot en tidigare minister belastar folketingets arbete ytterligare. Det är första gången på trettio år som en regeringsledamot åtalas. Dom väntas falla i slutet av året.

Dagens föredrag brukar vara höjdpunkten på programmet. Nationalbanksdirektören Lars Rohde talade om Danmarks och bankens ekonomi. Bankens målsättning är nästan densamma som den svenska Riksbankens nämligen 2 procentenheters prisstegring årligen.  Lars Rohde har varit chef för banken i sju år och berättade om sina erfarenheter på ett mycket jovialiskt och humoristiskt sätt. Där vilade inga ledsamheter trots pandemins påverkan.

Sammanfattningsvis sade han att det går gott för Danmark men också mycket gott för Sverige. Den danska statsskulden ligger på en mycket låg nivå i jämförelse med övriga EU länder. Enda problemet är den alltför låga arbetslösheten som kan driva upp inflationen över två procent i framtiden. Men kanske kan Sverige hjälpa oss med arbetskraft: den är ju inte lägst i Europa sade han med ett stort smil.

Efter föredraget kom den egentliga ”generalförsamlingen” med val av ledamöter i styrelsen m.m. Räkenskaperna är inte så stora och eftersom medlemsavgiften är 100 kronor vet man att det är 266 betalande medlemmar. Folketingets bidrag är på 50 000 kronor och man har 205 000 kronor på bank. Resultatet för år 2020 blev positivt på grund av coronan; 46 000 kr.

Valen var enkla: Ordföranden Kaj Stillinger liksom styrelsen omvaldes utan diskussion.

Efter detta fortsatte vi till ”frokost i snapsetinget”. Den var som alltid generös med en stor tallrik smörrebröd med öl och vin, varefter vi fick kaffe med kaka. Vi kommer tyvärr aldrig i närheten.

Efter ”frokosten” brukar det vara en rundvandring i ”borgen”. Den här gången var det ”rundvisning av statsministeriet” vars lokaler är nyrenoverade och smakfullt färgsatta. Det var tydligt att Danmarks bästa arkitekter varit anlitade. Tyvärr var statsminister Mette Fredriksen inte hemma.

Intressant är att det är bara i borgen (Christiansborg) som alla tre styrelsenivåerna, statschef, exekutiv makten d.v.s. regeringen och den folkvalda representationen, Folketinget finns i samma byggnad.

Drottning Margarete II har sina representationslokaler där för möten med utländska statschefer, nya ambassadörer m.m.  Statsministern har också sina arbetslokaler där och naturligtvis den folkvalda församlingen ”Folketinget”.

Alla olika färgsatta så att man visste var man var. Drottningens lokaler hade guldornament och en purpurröd matta.

Borgen var ursprungligen det kungliga slottet i Köpenhamn som efter en brand på adertonhundratalet och återuppbyggnad blev till parlament med många uppgifter. Det sades att det finns inget annat ställe i världen med all tre maktnivåerna under samma tak.

Som alltid avslutades dagen med en utsökt måltid för den danska styrelsen och de inbjudna gästerna på ”snapsetinget”. Den styrelseledamot som brukar leda allsången på middagen kunde inte göra det p.g.a. sjukdom men skickade de nyskrivna texterna med taxi, dagen till ära. Jag höll gästernas tack.

Möjligheterna för den danska föreningen att bli medlem i den europeiska föreningen FP-AP diskuterades. Finansieringen av medlemsavgiften på € 1800 är det stora problemet, men möjligheter att hitta finansiär skall undersökas.