Efter två års uppehåll på grund av pandemin kunde äntligen Riksdagens Veteranförening hålla årsmöte på plats i Riksdagen.

Programmet innehöll besök på respektive partis riksdagskanslier och olika utskott. Kristna gruppen inbjöd också till andakt. Vid själva årsmötet fick den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Tyvärr har verksamheten varit begränsad under de två gångna åren men några uttalanden kring demokrati har gjorts liksom utvecklandet av hemsidan. Planer för att mer delta i firandet av demokratin 100 år fanns men pandemin satte stopp.

Gästtalare var Pär Stenbäck, tidigare riksdagsman och minister mm för svenska folkpartiet i Finland. Han talade under rubriken ”Därför söker Finland nya vägar.

Avslutningsvis berättade talman Andreas Norlén om hur riksdagsarbetet ser ut idag och därefter bjöds in till en buffé i Sammanbindningsbanan.

På bilden från vänster Riksdagens talman Andreas Norlén, nyvalda ordföranden Maj-Inger Klingvall och vice ordförande Margareta E Nordenvall.
Övriga i den nya styrelsen finns här.