De finska riksdagsveteranerna firade sitt 25-årsjubileum i Lilla Parlamentets auditorium. En vacker och mycket funktionell lokal, med restaurang intill.  Där finns också sammanträdesrummet för Stora utskottet – som beslutar i EU frågor.

Lilla Parlamentet ligger till vänster om riksdagshuset, nu på grund av renovering övertäckt av presenningar, som om det var en installation av Christo´ och Jeanne-Claude, i likhet med den de gjorde på riksdagshuset i Berlin 1995. På kvällarna tändes belysningen av riksdagshuset vilket fick övertäckningen att effektfullt lysa över staden. Renoveringen av huset pågår för fullt och måste vara klart till firandet av Finlands självständighet 2017.

Jubileet hade samlat många deltagare, fler än någonsin. 181 var anmälda men det sades att det var nära 200 närvarande. Själva årsmötet förflöt utan sensationer.  Ordföranden Markus Aaltonen och styrelsen m.m. omvaldes. Årsavgiften fastsälldes till € 20.

Jag höll ett anförande om vår gemensamma historia och hälsade dem välkomna till vårt årsmöte samt framförde önskemålet att de skulle bli medlemmar i FP-AP. Vidare överlämnade jag boken ”Riksdagen genom tiderna” tillsammans med fyra exemplar av vår egen 25-års skrift.

Efter en kaffepaus kom själva 25-årsjubileet – en musikalisk och teatralisk underhållning av klass.

Intressant att notera var att många av artisterna var före detta riksdagsledamöter. Valsystemet i Finland leder till att kända personer lätt kan göra politisk karriär.

Jörn Donner, som var där är ett exempel.

Ordförande Markus Aaltonen hälsade välkommen efter inledande musik, följt av sånger och sedan recitation av Sirkka Lekman, som gjorde inte mindre än tre framträdanden med en berättelse om mamman och den lilla pojken i skogen av Einar Vuorela. Hon gjorde det mästerlikt på tre olika dialekter av reaktionerna att döma. Sedan höll förre presidenten Tarja Halonen ett anförande, följt av den stora överraskningen, skådespelaren och komikern Jukka Laaksonen. Han imiterade kändisar och politiker under 45 minuter till stor munterhet för de församlade.

Efter ytterligare muskaliska framträdanden avslutades jubileet värdigt med Finlandia.

Därefter bjöd talmannen på en utmärkt buffé.

Rune Rydén