Bilder från ett föredrag kring Finlands historia vid möte i Helsingfors 2022

Presentation Helsingfors 2022