RAPPORT från FP/AP möte i Helsingfors 16 – 18 juni 2022

Så samlades alla FP/AP medlemmar slutligen i ett sommarvackert Helsingfors i mitten av juni. Med Rune Rydén som ordförande för FP/AP i fyra år har föreningen på ett förtjänstfullt sätt fungerat bra, trots covid sedan 2020 och enbart digitala möten. Sedan många år har Rune varit ansvarig för den svenska sektionen med Britt-Marie Danestig som ledamot och Margareta Nordenvall som ersättare. Vid årsmötet, General Assembly, i Helsingfors valdes Margareta Nordenvall och Kenneth Lantz som nya ledamöter med Anne-Marie Ekström som ersättare. FP/AP har årligen möte i Paris i mars, ”the Bureau” och General Assembly , GA, där både ledamöter och ersättare förväntas delta. Därtill tillkommer ett till två möten per år, the Bureau med seminarier om aktuella politiska teman.

Markus Aaltonen, ordförande i den finska sektionen, stod för arrangemangen. Allt var mycket välordnat, både logi, måltider, möteslokal och besök i parlamentet.

På torsdag eftermiddag den 16 juni träffades vi alla i ”the Little Parliament”, Helsingfors stadsfullmäktige, där the Bureau sammanträdde i några timmar. Vice talman Antti Rinne bjöd därefter på en utmärkt middag. Flera ledamöter hade drabbats av flygkaoset och flugit omvägar nattetid för att ta sig till Helsingfors.

På fredagen började vi med extra GA där vår utmärkte ordförande Rune Rydén avtackades. Hans popularitet gick inte att ta miste på. Under hans ordförandeskap har de övriga nordiska länderna blivit mer aktiva i FP/AP. Valet av ny ordförande blev svårt och långdraget. Jean Paul Fourré från Lyon och Walter Schwimmer, från Österike fick lika många röster. Walter Schwimmer, jur.dr med lång erfarenhet från Europa rådet, även som ordförande, fick trots sitt tunga CV slutligen dela ordförandeskapet med Fourré. Fourré är ordförande 2022-23, Schwimmer 2023-24. Som vice ordförande valdes även Markus Aaltonen och Filippo Lombardi från Schweiz. Även vårt kommande tema de närmaste två åren diskuterades livligt. Slutligen beslutades temat för Colloquy 2024 bli :  “Influences of climate change on migration and social policies: role of diplomentary policy”.

Efter en rundtur i Siréns nyrenoverade parlament med dess högklassiga konst och design bar vägen åter till the Little Parliament där ett spännande seminarium ” Finlandization” väntade.

Flera inbjudna talare gav oss en livlig bild av Finlands dramatiska historia, innebörden av Finlandization och samarbetet med Sovjetunionen och Ryssland. På kvällen inbjöds vi till middag i Stadshuset med utrikesministern som värd.

På lördagen väntade en guidad tur på världsarvet Suomenlinna, en 80 hektar skärgård bestående av åtta öar, varav fem är sammanlänkade med broar. Här ligger Sveaborg.

Nästa möte, Bureau, är i Berlin den 13–15 oktober.

Margareta Nordenvall