Välkommen till Riksdagens Veteranförening

Riksgatan på Helgeandsholmen med de två valven mellan Riksdagshuset östra (t.h.) och Riksdagshuset västra. Båda byggnaderna uppfördes 1897-1905. Riksdagshuset västra byggdes för Riksbanken, men ombyggdes för enkammarriksdagen 1980-1983.

Riksgatan på Helgeandsholmen med de två valven mellan Riksdagshuset östra (t.h.) och Riksdagshuset västra. Båda byggnaderna uppfördes 1897-1905. Riksdagshuset västra byggdes för Riksbanken, men ombyggdes för enkammarriksdagen 1980-1983.


Riksdagens Veteranförenings medlemmar är tidigare ledamöter av Sveriges Riksdag. Föreningen bildades 1987.

Uttalande från styrelsen kring demokrati

Vi som undertecknar detta tillhör sju olika partier och vi har olika åsikter i många frågor men vi är överens om att vi har rätt att ha olika åsikter.

I år är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval. Efter många års rösträttskamp blev detta verklighet. Idag hotas dock demokratin på olika sätt varför det är nödvändigt att ständigt tala om demokrati och värna densamma.  

Vi har tyvärr alltför ofta i historien kunnat se, hur det går om man väljer en annan väg än demokratin. Nu senast i USA har Trump lett landet till polarisering. Hans hot, glåpord, öknamn och politik ledde till ett valnederlag. Trump försökte övertrumfa demokratin med lögner om valfusk. Hans hat ledde till en våldsam stormning av USA:s kongress. Mardrömmen blev verklighet. 

Det finns också europeiska länder inom och utom EU, där demokratin är under hot. I Belarus slås oppositionen brutalt ned. 

Vi tidigare riksdagsledamöter vill visa på vikten att värna vår egen demokrati. Vi vill varna för brist på dialog, fakta som förvrängs till lögner, och angrepp på fundamenten i demokratin. 

Ett politiskt samtal som är respektfullt bidrar till att värna demokratin. Vi kan vara politiska motståndare men ändå vara personliga vänner. Det har vi lärt oss av lång erfarenhet 

På senare år har tyvärr den politiska debatten ändrat karaktär. Tonen har blivit hårdare och respektfullheten har försvunnit. 

Sociala media har i högsta grad bidragit till en onyanserad debatt. Världen och människor delas in i onda och goda och hot och hat är vanligt förekommande. Många delar inlägg utan att kontrollera källan vilket bidrar till att falska nyheter och lögnaktiga uttalanden sprids och blir en sanning. 

Det är dags att ta tillbaka den respektfulla debatten även om det ibland självklart kan finnas skäl att rikta hård kritik.  

Innan man går in i en debatt, skriftlig eller muntlig, är det viktigt att tänka efter: är det sant, är det nödvändigt, gynnar det debatten. 

Demokrati innebär inte att majoriteten totalt bestämmer över minoriteten, utan demokrati bygger på dialog. Men alla måste förstå innebörden av rättigheter och skyldigheter. 

Dessutom kräver demokrati också mod inte, bara delaktighet. Mod att tala om hur det förhåller sig och mod att ifrågasätta när rättigheter och skyldigheter åsidosätts. 

Det finns mycket som kan göras för att värna och utveckla demokratin. 

Civilsamhället med föreningsliv och folkrörelser har bidragit till att utveckla demokratin i Sverige. Där lär man sig att lyssna och rösta om vad som ska gälla. Civilsamhället måste stöttas så att den skolan för demokrati består.  

Det är också viktigt att unga under sin skoltid får grundläggande kunskap om våra demokratiska processer. Där vill och kan vi, som varit riksdagsledamöter bidra med vår erfarenhet.  

Nu när demokratin firar 100 år måste vi tillsammans stärka och utveckla demokratin. Då kommer vi tidigare ledamöter av Sveriges riksdag att vara med.

Riksdagens Veteranförenings styrelse

Jan Björkman (S) ordförande
Rune Rydén (M) v ordförande
Görel Thurdin (C), ledamot
Britt-Marie Danestig (V), ledamot
Kenneth Lantz (KD), ledamot
Anne-Marie Ekström (L), ledamot
Barbro Feltzing (MP), ledamot
Carin Lundberg (S), suppleant
Margareta Nordenvall (M) suppleant
Agne Hansson (C), suppleant
Lars Bäckström (V), suppleant
Irene Oskarsson (KD)), suppleant
Ulf Nilsson (L), suppleant
Marianne Samuelsson (MP), suppleant

Aktuella läget på grund av coronapandemin

På grund av corona-pandemin blev årets årsmöte och Veterandag i Riksdagen inställd varför styrelsen som valdes 2019 sitter kvar till 2021. Finns under rubriken Styrelse.

Styrelsen har haft ett antal möten. Under våren de flesta som telefonmöten.

En del planer för att utveckla föreningen har jobbats fram. Bland annat har förslag till nya stadgar utarbetats. Ett förslag är att föreningen ska byta namn till ”Föreningen tidigare riksdagsledamöter”. 

Att värna demokratin är en fråga som föreningen bör vara engagerad i. Där har vi också påbörjat ett arbete. Demokratifrågan kanske är särskilt viktig nu när stundtals demokration och mänskliga rättigheter satts på undantag under pandemin. Vad händer i spåren efter pandemin? Dessutom firar vi "Demokratin 100 år" ytterligare något år.

Styrelsen hade också planerat en inrikesresa för medlemmarna till Höga kusten nu i augusti. Som alla förstår har den i nuvarande situation fått skjutas på framtiden. Förhoppningsvis kan resan bli av under nästa år..

Under fliken Arkiv

sparas äldre artiklar som kan vara av intresse utan att vara högaktuella.

FP-AP

Riksdagens Veteranförening är medlem i FP-AP - European Association of Former Members of Parliament - en paraplyorganisation för europaparlamentens veteranföreningar. Se information under fliken ARKIV.

zoo porn

 

FP-APs hemsida är https://www.fpap-europe.org


Senast ändrad 2021-02-19

given form