Välkommen till Riksdagens Veteranförening

Riksgatan på Helgeandsholmen med de två valven mellan Riksdagshuset östra (t.h.) och Riksdagshuset västra. Båda byggnaderna uppfördes 1897-1905. Riksdagshuset västra byggdes för Riksbanken, men ombyggdes för enkammarriksdagen 1980-1983.

Riksgatan på Helgeandsholmen med de två valven mellan Riksdagshuset östra (t.h.) och Riksdagshuset västra. Båda byggnaderna uppfördes 1897-1905. Riksdagshuset västra byggdes för Riksbanken, men ombyggdes för enkammarriksdagen 1980-1983.


Riksdagens Veteranförenings medlemmar är tidigare ledamöter av Sveriges Riksdag. Föreningen bildades 1987.

På grund av corona-pandemin blev årets årsmöte och Veterandag i Riksdagen inställd varför styrelsen som valdes 2019 sitter kvar till 2021. Finns under rubriken Styrelse.

Styrelsen har haft ett antal möten. Under våren de flesta som telefonmöten.

En del planer för att utveckla föreningen har jobbats fram. Bland annat har förslag till nya stadgar utarbetats. Ett förslag är att föreningen ska byta namn till ”Föreningen tidigare riksdagsledamöter”. 

Att värna demokratin är en fråga som föreningen bör vara engagerad i. Där har vi också påbörjat ett arbete. Demokratifrågan kanske är särskilt viktig nu när stundtals demokration och mänskliga rättigheter satts på undantag under pandemin. Vad händer i spåren efter pandemin? Dessutom firar vi "Demokratin 100 år" ytterligare något år.

Styrelsen hade också planerat en inrikesresa för medlemmarna till Höga kusten nu i augusti. Som alla förstår har den i nuvarande situation fått skjutas på framtiden. Förhoppningsvis kan resan bli av under nästa år..

Under fliken Arkiv

sparas äldre artiklar som kan vara av intresse utan att vara högaktuella.

FP-AP

Riksdagens Veteranförening är medlem i FP-AP - European Association of Former Members of Parliament - en paraplyorganisation för europaparlamentens veteranföreningar. Se information under fliken ARKIV.

zoo porn

 

FP-APs hemsida är www.fp-ap.org

Senast ändrad 2020-08-28

given form